Stipendberetning fra Katrine Bøvre - NFS
 
 
aktuelt_stipendberetning_katrine-bovre_2018
Forfatter: nfs.no Publisert: 09.10.2018

Stipendberetning fra Katrine Bøvre

Etterlevelse av, kunnskap om og holdninger til fosfatbindere hos dialysepasienter

 

I prosjektet har vi undersøkt dialysepasienters kunnskap om, holdninger til og etterlevelse av behandling med fosfatbindere. I tillegg har vi undersøkt om individuell pasientundervisning ved farmasøyt kunne fremme etterlevelse av behandling med fosfatbindere og føre til positiv endring av serumfosfat hos disse pasientene.

Datainnsamlingen ble gjennomført sommeren 2017 og 69 pasienter ble inkludert. Data er analysert, og med utgangspunkt i resultatene arbeider vi for tiden med skriving for publikasjon. Tildelt stipendmidler har blitt brukt til frikjøp av farmasøyt i forbindelse med gjennomføring av studien. En caserapport fra studien vil bli presentert i form av poster på ESCP-symposiet i Belfast i oktober. Vi planlegger å søke om publisering i tidsskriftet BMC Nephrology, i løpet av høsten. Vi gir beskjed når vi vet mer om publisering.

Det har vært et spennende prosjekt å arbeide med, og mange interessante og lærerike møter med pasienter. Vi håper prosjektet kan bidra til økt kunnskapsgrunnlag for utvikling av praksis innen området.

 

Takk for tildelt stipend.

Med vennlig hilsen
Katrine Bøvre
Avd.leder Farmasøytiske Tjenester
Sykehusapoteket Lørenskog

 
scrolltop