Stipendberetning Jenny Lund - NFS
 
 

Stipendberetning Jenny Lund

Forfatter: nfs.no Publisert: 28.07.2020

Stipendet fra Norsk Farmasøytisk Selskap bidro til at jeg kunne delta på flere konferanser og workshops i Europa i 2019.

 

Først deltok jeg på «25th Annual Scandinavian Atherosclerosis Conference» i Humlebæk der jeg presenterte prosjektet mitt med poster-innlegg.

Jeg reiste sammen med to kollegaer, der én var en gammel ringrev i Scandinavian Society for Atherosclerosis Research (SSAR), mens jeg og sistemann var førstegangsreisende. Vi bodde på en gammel folkehøyskole, og førsteinntrykket vårt var nok så som så. Vi fant imidlertid ut i velkomsttalen at det var slik det skulle være, når man kom til Krogerup og kjente den særegne lukten i gangene og la seg ned på en madrass som kunne trengt litt mer fyll da visste man at det var tid for et fantastisk møte, og det fikk hun rett i! Opprinnelig var dette et skandinavisk møte, men med tidens løp har flere og flere deltakere fra andre land også ønsket å være med. Det var blant annet deltakere fra Canada, USA, Russland, og England, for ikke å snakke om alle deltakerne fra Finland og Nederland, som nå begge anså seg som deler av Skandinavia. Konferansen tok for seg et bredt spekter av temaer, med inflammasjon, vaskulær biologi og kardiovaskulær sykdom første dagen og lipoproteiner og lipidtransport samt varia den siste dagen. Foredragene hadde svært høy kvalitet og jeg fikk også anledning til å knytte kontakt med en ny samarbeidspartner på dette møtet. Vi avsluttet med en koselig bankettmiddag der vi ble introdusert for SSAR-sangen og tradisjonen med taler fra hvert enkelt land hvis formål var å underholde samt yppe på seg noen av de andre landene. Det klarte selvsagt de skandinaviske landene særdeles bra!

 

 

Noen uker senere gikk turen til Sitges utenfor Barcelona og Cell symposiet «Exercise Metabolism». Konferansen var veldig spennende, med kjente og respekterte foredragsholdere innen feltet. Temaene som ble dekket var koblingen mellom ernæring og trening, energimetabolisme under fysiske prøvelser, kommunikasjon mellom organer og signaloverføring ved helse og sykdom, og sist men ikke minst treningsutløste signalveier og proteinregulering. Konferansen var veldig givende, og spesielt spennende for meg ettersom flere av temaene omhandlet det jeg skrev doktorgrad om.

 

Fra Sitges dro jeg direkte videre til en workshop om koblingen mellom artrose og diabetes. Jeg presenterte data fra min forskning på energimetabolisme i muskelceller fra ulike donorer. Dette er et relativt nytt fokusområde da det ikke er lenge siden koblingen mellom artrose og overvekt og diabetes gjennom endringer i energimetabolisme ble begynt utforsket. Kunnskapsutveksling, nettverksbygging og prosjektdiskusjon var fokusområder disse dagene.

 

Jeg avsluttet konferanseåret med en ny tur til Danmark, nærmere bestemt til «Copenhagen Bioscience Conference – Metabolism in action» i Hillerød 27.-31. oktober. Konferansen ble organisert på initiativ av Novo Nordisk, som også stilte de flotte konferanselokalene sine på Favrholm til disposisjon for møtet. Dette var virkelig en av de beste konferansene jeg har vært på! Foredragsholderne var utelukkende toppforskere i sine respektive felt og kjente navn for oss deltakerne, men ettersom konferansen fokuserte på upubliserte forskningsresultater fikk man stor faglig oppdatering med hvert innlegg. Konferansen var svært intens, med opplegg fra ni om morgenen til ti på kvelden, men med så stor variasjon i aktiviteter gikk det fint (de avanserte kaffemaskinene med «Favrholm special» hjalp nok også på). Konferansen tok for seg hvordan trening påvirker alt fra de store organene til de enkelte cellene og proteinene. Temaene var fordelt på totalt 11 sesjoner, i tillegg til to postersesjoner og to rundbordsdiskusjoner. Det var også stort fokus på nettverksbygging. Til lunsj og middag fikk vi utdelt en lapp som bestemte på hvilket bord vi skulle sitte så vi stadig måtte snakke med nye personer, og det var satt av mye tid til diskusjon og småprat mellom sesjonene. I tillegg var det ulike workshops eller sosiale arrangementer på kvelden som man kunne delta på der hver gruppe var ledet av én av de mer kjente i feltet. Siste dagen ble det også tid til en liten tur til Louisiana Museum of Modern Art før festmiddagen.

    

 

Alle konferansene ga stort faglig utbytte, og jeg er veldig takknemlig for midlene jeg fikk fra Norsk Farmasøytisk Selskap. Disse stipendene er veldig viktige for unge forskere, og spesielt gir det oss postdoktorer som ellers ikke har mange stipendmuligheter en sjanse til å få reise på konferanser og workshops. Tusen takk for støtten!

Hilsen Jenny Lund

 
scrolltop