Stipendberetning Kristine Hole - NFS
 
 
stipend_kristinehole_bilde2
Forfatter: nfs.no Publisert: 30.09.2021

Stipendberetning Kristine Hole

 

Takket være stipend fra NFS fikk jeg delta på TDM-konferanse i Roma i september 2021. Jeg reiste sammen med kolleger fra Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus. Dette var første konferanse vi har kunnet delta på etter COVID, og det var svært etterlengtet med en konferanse både for faglig påfyll, sosialisering med kolleger og nettverksbygging med andre forskere.

Tittelen for konferansen var «Nobody is average», og det var mange symposier om persontilpasset medisinering inne ulike terapiområder. På et symposium innen farmakogenetikk fikk jeg anledning til å presentere egen forskning: «Escitalopram metabolite profiles according to CYP2C19 and CYP2D6 genotypes». Det var flere svært relevante foredrag innen farmakogenetikk, og vi fikk inspirasjon og ideer til egne forskningsprosjekter.

Jeg er veldig takknemlig til Norsk Farmasøytisk Selskap for støtten til å delta på konferanse. Det var veldig inspirerende å få faglig påfyll og nettverksbygging innen høyst relevant fagfelt. Tusen takk for støtten!

Med vennlig hilsen
Kristine Hole

 
scrolltop