Stipendberetning Marianne Lea og Stine Eidhammer Rognan - NFS
 
 
stipendberetning-marianne-og-stine-2019_bilde1
Forfatter: nfs.no Publisert: 11.08.2021

Stipendberetning Marianne Lea og Stine Eidhammer Rognan

Deltagelse på 7th Working Symposium of the Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) 7-8 February 2020, Egmond aan Zee, the Netherlands

Takket være Norsk Farmasøytisk Selskap fikk vi mulighet til å delta på PCNE i Egmond ann Zee i Nederland. Reisefølget bestod i tillegg til oss av veileder/kollegaer og samarbeidspartnere fra Forskningsgruppen for klinisk farmasi og persontilpasset legemiddelbruk ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 

Tittelen for symposiet dette året var ‘Right questions, valid answers’. Temaet var meget relevant, i våre arbeid med henholdsvis PostDoc og PhD. Velformulerte forskningsspørsmål har stor betydning for kvalitet, og videre validitet på resultater. Som kliniske farmasøyter vet vi også at hvordan man stiller spørsmål har stor betydning for hva pasientene ønsker å dele med oss. Eksperter ga oss blant annet inspirerende innlegg der de delte av sine erfaringer innenfor kvantitativ og kvalitativ metode. I forkant av konferansen hadde Marianne fungert som nasjonal koordinator for validering av PCNE sitt klassifiseringssystem for legemiddelrelaterte problemer (LRP). På selve konferansen deltok hun og flere representanter fra den norske delegasjonen på en workshop hvor resultatene fra denne valideringen, samt hvordan neste valideringsrunde skulle gjennomføres, ble diskutert. Vi deltok også i en workshop om adherence og fikk med oss posterpresentasjoner som ga oss et nyttig overblikk over hva som rører seg innenfor relevant forskning internasjonalt.

 

Stine fikk mulighet til å holde et foredrag i sesjonen ‘Soap box’ hvor hun presenterte preliminære resultater fra studien ‘Legemiddelkommunikasjon på sykehus – pasientperspektivet’. Presentasjonen engasjerte, ga konstruktive tilbakemeldinger og gode spørsmål fra salen.

 

Deltakelse på konferansen ga oss erfaringer, faglig utbytte og nettverksbygging med deltakere fra hele verden. Erfaringsutveksling og diskusjoner ga inspirasjon og ideer til både pågående og fremtidige prosjekter, samt muligheter for videre samarbeid. Det var dessuten svært etterlengtet å reise på tur og ha kvalitetstid sammen med vår lille forskningsgruppe i klinisk farmasi. Stor takk til Norsk Farmasøytisk Selskap!

 
scrolltop