Stipendberetning Markus Herberg Hovd - NFS
 
 
stipend_markusherberhovd_iii
Forfatter: nfs.no Publisert: 05.04.2023

Stipendberetning Markus Herberg Hovd

 

 

Takket være stipend fra Norsk Farmasøytisk Selskap fikk jeg muligheten til å reise på et forskningsopphold i mars 2023 til Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics (LAPKB) ved Children’s Hospital of Los Angeles (CHLA). Forskningsgruppen, som ledes av professor Michael Neely, er verdensledende innen ikke-parametrisk farmakokinetisk modellering, og har blant annet utviklet programpakken Pmetrics for R.

 

 

Hovedfokuset for forskningsoppholdet var å videreutvikle flere av våre populasjons-farmakokinetiske (popPK) modeller, blant annet å kombinere såkalte «limited sampling strategies» for flere legemidler. Dette vil muliggjøre kliniske studier som vurderer fenotype av CYP3A4, OATP1B1, og P-gp med kun et begrenset antall prøver, tatt på et sett optimale tidspunkter. Dette prosjektet er spesielt relevant for doktorgradsarbeidet, og vi jobber allerede med utkast til artikkel.

I tillegg fikk jeg delta på selve videreutviklingen av programmet med Julián Otálvaro fra LAPKB, blant annet ved å implementere algoritmer i programmeringsspråket Rust. Dette gjør at vi kan benytte oss av større og mer komplekse modeller enn før, som også er mellom 10-30 ganger raskere enn tidligere.

 

Jeg er svært takknemlig til Norsk Farmasøytisk Selskap som muliggjorde dette forskningsoppholdet. Det har vært utrolig lærerikt og ikke minst gøy, og gitt oss et nærmere forhold til en god samarbeidspartner.

 
scrolltop