Stipendberetning Mohsen Askar - NFS
 
 
mohsen-askar
Forfatter: nfs.no Publisert: 24.10.2023

Stipendberetning Mohsen Askar

 

Stipendet fra Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) har vært brukt i gjennomføringen av prosjektet mitt, som fokuserer på «Prediksjon av sykehusinnleggelser ved bruk av maskinlæring metoder» gjennom analyser av data fra det nasjonale registeret. Data som ble kjøpt er fra Det Norske Pasientregisteret (NPR) og skal sammen med andre datakilder brukes til å bygge prediktive modeller med formål å identifisere mulige mønstre og faktorer som kan bidra til sykehusinnleggelser. Prosjektet har som mål å bidra med verdifull innsikt som kan hjelpe både helsepersonell og politikere med å utforme strategier for å minimere sykehusinnleggelser og dermed forbedre pasientomsorgen og redusere presset på helsevesenet. Et annet formål av prosjektet er å vurdere sammenhengen mellom forskjellige medisineringsmønstre hos eldre og risikoen for sykehusinnleggelse.

Gjennom analysene skal det identifiseres flere risikofaktorer som har en signifikant innvirkning på sykehusinnleggelsesraten. Disse funnene er forventet å danne grunnlaget for videre forskning innen dette feltet, og potensielt bidra til utviklingen av forbedrede helsepolitikker.

Til slutt vil jeg igjen uttrykke min dypeste takknemlighet til NFS for deres støtte for å gjennomføre dette prosjektet. Jeg ser frem til å dele de endelige resultatene av forskningen, og håper at dette prosjektet vil ha en positiv innvirkning på helsevesenet i Norge.

 

Med vennlig hilsen
Mohsen Askar

 
scrolltop