Etikk
 

Etikk

Norsk Farmasøytisk Selskap forvalter Etiske retningslinjer og Etikkrådet for farmasøyter i Norge

 
"Enhver profesjon bør regulere sin egen virksomhet på et moralsk grunnlag. Ellers vil noen andre gjøre det, og det er ikke sikkert de er kompentente til det."  Knut W. Ruyter, yrkesetiker

Se meny til venstre for mer informasjon om Etikkrådet og Etiske retningslinjer for farmasøyter.

Følg også Etikkrådet på Facebook www.facebook.com/Etikkraadet
 
 
Krav og forventninger til: • apotek som importerer legemidler fra EØS-land • apotek som skal tilvirke legemidler til kliniske studier
 
Hos Photocure
 
I NFF´s møtelokaler, Tollbugata 35, Oslo
 
På Stortinget
 
Meet Ullevaal, Oslo
 
Panorama, Meet Ullevaal