Etikk - NFS

Etikk

 

«Enhver profesjon bør regulere sin egen virksomhet på et moralsk grunnlag. Ellers vil noen andre gjøre det, og det er ikke sikkert de er kompentente til det.»  Knut W. Ruyter, yrkesetiker

Se meny til venstre for mer informasjon om Etikkrådet og Etiske retningslinjer for farmasøyter.

Følg også Etikkrådet på Facebook www.facebook.com/Etikkraadet

scrolltop