Caser - NFS

Caser

 

Her kommer noen problemstillinger som kan skape diskusjon. Det er umulig å gi et enkelt svar på dette, men hvordan ville du ha reagert?

 

Se forøvrig også Uttalelser fra Etikkrådet

Klikk her for å se filmen som ble tatt opp under fagmøtet med Inger Wabø, 19.10.16 – «Etikk for farmasøyter»

 

Det er ingen av disse eksemplene som er ekte etiske dilemmaer, man kan heller kalle de vanskelige situasjoner. Generelt kan man si at hvis man ikke vet hva som er rett og galt, da er det et etisk dilemma. 

 1. Det kommer en kunde inn og spør om hjelp. Hun forteller kort at det dreier seg om et problem nedentil, det svir når hun tisser og det gjør vondt. En av dine ivrige medarbeidere tar kunden med til intimhyllen. Du får kun med deg noen bruddstykker av samtalen dem imellom, men det står snart klart for deg at medarbeideren anbefaler Canesten og insisterer overfor kunden at dette vil løse problemet. Du er fristet til å gå og bryte inn i samtalen.
 2. Pasient kommer inn på apoteket like før stengetid. Du jobber ikke fast på apoteket og kjenner ikke pasienten. Hun sier hun har papirresepten på apoteket, og at hun skal hente ut Ritalin. Hun forteller videre at hun skal reise til Spania kl 6 i morgen tidlig og skal være borte i 4 uker, så hun trenger nok til hele reisen. Du ser i FarmaPro at hun har hentet dette fast på apoteket i ca 2 år, og at det, ifølge FarmaPro, skal være mer igjen på resepten. Du finner ikke resepten. Du er alene på jobb, legekontoret er stengt og hun rekker ikke innom legen før flyet går i morgen tidlig.
 3. Medarbeider nekter å selge angrepille eller kobberspiral pga eget verdigrunnlag/religiøs overbevisning.
 4. Medarbeider vil ikke drive omsorgsalg fordi hun har en dyp overbevisning om at en ikke skal kjøpe mer enn det som er absolutt nødvendig. Og hun vil derfor heller ikke selge det hun oppfatter som unødvendig.
 5. En kvinne skal hente ut nitroglycerin til mannen sin, og du ser at han også har liggende inne en resept på Viagra. Her kan det bli problemer med interaksjoner. Hvordan griper du an dette problemet (interkasjoner, bruker han andre legemidler, fullmakt…)?
 6. En mor kommer for å hente ut antibiotika til sin 15 år gamle datter, og du ser at det også ligger inne en resept på p-piller. Du vet at hvis hun reagerer med diaré på antibiotikaen kan dette medføre nedsatt virkning av prevensjonen (taushetsplikt, seksuell lavalder…).
 7. En kvinne kommer i apoteket for å hente ut legemidler til seg selv, men hun forstår verken norsk eller engelsk. Hun har med seg et barn som tilbyr seg å oversette.
 8. En mann kommer i apoteket for å hente ut flere legemidler til seg selv. Du finner interaksjoner mellom to legemider som er skrevet ut av forskjellige leger.
 9. En kvinne med hijab skal hente ut et legemiddel som du vet det er gelatin i, og det er et livsviktig legemiddel.
 10. Uthenting av legemidler (i reseptgruppe A, B eller C) til andre uten legitimasjon eller fullmakt?
 11. Salg av og rådgivning rundt homeopatiske legemidler i apotek i doser som etter naturvitenskapelig standard ikke kan ha medisinsk effekt.
 12. En lege ringer og ønsker å vite om pasienten som sitter på hans legekontor nå har hentet ut legemidler i reseptgruppe B fra andre leger. Pasienten hevder at de ikke har gjort dette, mens farmasøyten ser at han/hun har fått utlevert Legemidler i reseptgruppe B fra andre leger. Kan apoteket/farmasøyten gi ut slik informasjon?
 13. Barn under 12 år/16 år som er sendt til apoteket for å hente ut legemidler (i reseptgruppe B eller C) til familiemedlemmer som ikke selv kan komme til apoteket (m/u fullmakt/legitimasjon av resepteier).
 14. Utlevering av legemidler der farmasøyten mener det er viktig å gi informasjon rundt bruken av legemidlet, men kunden ønsker ikke slik informasjon. Kan man nekte utlevering?
 15. Plikt til å bidra med informasjon om legemiddel når pasient verken snakker norsk eller engelsk.
 16. Gjentatt salg til en person av reseptfri pakning av relativt sterke avførende legemiddel.
 17. En pasient som tidligere beviselig har forfalsket resepter i til dels stor skala på legemidler i reseptgruppe B. Han kommer nå med en ekte resept fra en ny lege. Kan/bør farmasøyten gjøre den nye legen oppmerksom på dette?
 18. En mann kommer med en resept på et legemiddel i reseptgruppe B. Han er tydelig påvirket av alkohol. Kan apoteket nekte utlevering i dette tilfellet? Kan apoteket gjøre det dersom mannen sier at han skal kombinere dette med alkohol og ta livet av seg?
 19. Lege er ikke oppdatert på nyere retningslinjer og trygghet av legemidler i graviditet, hvilken informasjon bør farmasøyten gi – støtte opp under legens informasjon el bidra med nyeste viten på feltet som ikke samsvarer med legens informasjon?
 20. Foreldrene til en mann på 25 år kommer inn på apoteket der du arbeider. De vil gjerne ha nøyaktige opplysninger om sønnens legemiddelbruk. Sønnen som tidligere var frisk, har vært utsatt for en ulykke som har påført ham en alvorlig hjerneskade. Etter lang rehabilitering har han nå fått sin… egen omsorgsbolig i nærheten av foreldrene. En eldre bror av 25-åringen er utnevnt til hjelpeverge, men foreldrene vil ikke belaste denne broren unødig, så de henvender seg direkte til deg. De er opptatt av at sønnens behandling skal bli best mulig og ønsker derfor å følge opp legemiddelbehandlingen både med hensyn til utskrevne resepter, egenandeler og eventuelle kontroller. Den daglige administrering av legemidlene tar hjemmesykepleien seg av. Apoteket sørger for at hjemmesykepleien løpende får beskjed om hvilke legemidler og doser som skal brukes, og mulige endringer som skal iverksettes. Apoteket fakturerer foreldrene for legemidlene sønnen får.
scrolltop