GDP II - for viderekommende - NFS

GDP II – for viderekommende

 
11. mars
12. mars
Thon Hotel Opera, Oslo

 

GDP-regler  – Videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere

Dette er oppfølgingskurset til GDP I – basis og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet mm. Kurset tar utgangspunkt i oppgaver og workshops og er basert på erfaringer innhentet fra hverdagen. Kurset legger opp til stor deltageraktivitet i forhold til å bidra med erfaringsutveksling.

 

Kurset arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap i samarbeid med Pharmakon fra Hillerød i Danmark og Statens Legemiddelverk.

Les mer om GDP-kursene vi tilbyr her, og ta kontakt på post@nfs.no hvis du har spørsmål.

Se påmeldingsskjemaet og praktisk informasjon nederst på siden.

 

 

Målgruppebeskrivelse:

FFA (kvalitetsansvarlig) og andre sentrale medarbeidere med GDP-ansvar hos engrosforhandlere og andre virksomheter, som mottar, oppbevarer og leverer legemidler, som har bruk for en oppdatering om GDP-krav i EU/EØS. Kurset er også egnet for de som organiserer transport (f.eks. kvalitetsledere) hos grossist og ledere av grossistselskaper. Det er en forutsetning, at deltakerne har et grunnleggende kjennskap til gjeldende GDP-regler.

 

Kurset mål:

at deltakerne blir i stand til å håndtere daglige utfordringer i forbindelse med implementering, etterlevelse og vedlikehold av GDP reglene.

 

Temaer som behandles under kurset:

Der er stor fokus på etterlevelse av GDP-reglene. Som følge av dette har mange sentrale medarbeidere med GDP-oppgaver behov for at kunne dokumentere sin GDP kompetanse. På kurset gjennomgår og tolker vi utvalgte temaer i gjeldende GDP lovgivning. Kurset tar utgangspunkt i oppgaver og workshops med emner som for eksempel:

  • Anvendelse av risikovurdering
  • Kvalifisering av leverandører
  • Formidling av legemidler
  • Kartlegging av transportruter
  • Kontrakter med transportører
  • Audit av transportører
  • Temperaturmapping av lager og kjøretøy
  • Krav til ledelsen

 

 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: Kr 13 900

Antall kursplasser: 30

Kurssted: Thon Hotel Opera, Oslo

Kursinnhold: Se programmet her 

Kursholdere: Line Saxegaard og Mona Kinn fra Statens Legemiddelverk, Audny Stenbråten fra Farmatjenester og Kiki Andersen fra Pharmakon

FeVu-poeng: Det er søkt om FeVu-poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Frist for påmelding: 10. mars 2024. Påmeldingen er bindende. Benytt skjemaet nedenfor.

 

 

Kommentarer fra tidligere kursdeltagere:

Det var et bra kurs, og jeg synes det er godt at «lærerne» kombinerer rene forelesninger med utfordringer i grupper basert på reelle saker som de i Legemiddelverket har avdekket ved tilsyn. Gode foredragsholdere som har peiling og drar det ned til vår hverdag, OG presiserer alvoret i det vi driver med, uten å gjøre det altfor svært å komme over.

Noen enkle stikkord om hvor for jeg har deltatt på og hatt utbytte av disse kursene:
– Praktisk orientert i aktuelt og utfordrende felt.
– Dyktige og engasjerte lærere.
– Legemiddelinspektører bidrar med nyttig oppklarende informasjon, tips mv. utifra sin praktiske erfaring. Nyttig å møte og utveksle erfaringer med kolleger som arbeider med lignende problemstillinger.

Et nyttig kurs med mange aktuelle temaer! Anbefales!

 

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop