Kurs om kliniske studier for farmasøyter i apotek - NFS

Kurs om kliniske studier for farmasøyter i apotek

 
7. september
Thon Hotel Opera, Oslo

– krav, forventninger og erfaringer med import, tilvirkning og distribusjon av legemidler til kliniske studier

 

 

NFS har fått flere henvendelser fra farmasøyter om å gjenoppta dette kurset som vi har tilbudt to ganger tidligere. Det er et stort behov for apotek som involverer seg i kliniske studier at deres ansatte får økt kompetanse på områdene: import, merking, tilvirkning og distribusjon av studiemedisin.

NFS har nå gleden av å tilby et dagskurs i samarbeid med Statens legemiddelverk.

Kurset inkluderer krav til import av legemidler generelt og import av legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) spesielt.

 

 

Tid: onsdag 7. september kl 10.00 – 17.00

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

 

Kurset ble første gang avholdt i september i 2017 og gjentatt i 2018. Evalueringen viste den gang at kurset var meget vellykket, se klipp fra evalueringen her:

 • Veldig gode foredragsholdere med relevant kunnskap
 • Gode diskusjoner underveis, god tid til spørsmål. Gode gruppeoppgaver. Kompliserte ting hvor det hjelper veldig å få en presentasjon av det vesentligste.
 • Tema var spot on, veldig gode foredragsholdere.
 • Veldig bra og detaljert informasjon rundt direkte import og kliniske studier. Bra med utfyllende slides.
 • Fint at det var litt ulike foredragsholdere og at de spilte på lag med hverandre og kom med innspill til hverandre under foredragene. Veldig bra å få solide presentasjoner på forhånd.
 • Fine lokaler, passe stort rom med god lyd og god luft.

 

AGENDA

 • Velkommen
  v/ Hege Helm, daglig leder i NFS
 • Import av legemidler til Norge, generell oversikt – hva gjelder og hvorfor!
  v/ Line Saxegaard, Statens legemiddelverk
 • Import og distribusjon av legemidler til kliniske studier spesielt, herunder bruk av legemidler uten norsk MT i kliniske studier
  v/ Line Saxegaard, Statens legemiddelverk
 • Spørsmål
 • Lunsj
 • Import og distribusjon av legemidler med godkjent Compassionate Use program / Early Access
  v/ Statens legemiddelverk (foredragsholder ikke avklart)
 • Good Distribution Practice (GDP) – erfaringer fra grossist, hva bør apotek være spesielt oppmerksom på?
  v/ Nina Glende, Fag- og kvalitetsdirektør, og Line Ruud, FFA grossist, Boots Norge AS/Alliance Healthcare Norge AS (inspektør vil ikke være tilstede)
 • Tillatelse til tilvirkning av legemidler til kliniske studier – hva kreves? Hva er nytt?
  v/ Line Saxegaard, Statens legemiddelverk
 • Oppbevaring, istandgjøring og utlevering av legemidler til kliniske studier. Erfaringer fra apotek.
  v/ Håvard Kirkevold, SHA Oslo, Radiumhospitalet
 • Gruppeoppgaver
  v/ Line Saxegaard, Statens legemiddelverk
 • Avtaler om istandgjøring/tilvirkning og utlevering av legemidler til kliniske studier
  v/ Håvard Berger, MSD
 • Evaluering, avslutning

 

 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: Kr 9 900

Antall kursplasser: 30

KursstedThon Hotel Opera, Oslo

Ansvarlig for programmet: Line Saxegaard, Statens Legemiddelverk, og Hege Helm, NFS.

FeVu-poeng: Kurset kvalifiserer til 4,5 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Frist for påmelding: 20. august 2022. Påmeldingen er bindende. Benytt skjemaet nedenfor.

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop