Stipendberetning fra Cecilie Johannessen Landmark - NFS
 
 
aktuelt_stipendberetning_cecilie-johannessen-landmark_2018
Forfatter: nfs.no Publisert: 24.09.2018

Stipendberetning fra Cecilie Johannessen Landmark

Jeg fikk reisestipend fra NFS stipendfond 2018 for å reise til den årlige internasjonale kongressen for terapeutiske legemiddelmonitorering (TDM) 16-19/9-2018 i Brisbane, Australia.

Det var totalt 12 norske deltakere med. Mitt mål var å synliggjøre bruk av TDM i behandling med antiepileptika for pasienter med refraktær epilepsi og vise utfordringer med bruk av antiepileptika sammen med andre legemiddelgrupper som psykofarmaka mht interaksjoner.

Jeg var ansvarlig for 2 morgensesjoner, en om TDM ved refraktær epilepsi for «skreddersydd» behandling og en om interaksjoner mellom antiepileptika og psykofarmaka. Arton Baftiu og Tore Haslemo bidro sammen med meg på disse sesjonene. I tillegg hadde vi med to postere fra nye prosjekter i arbeid om mling av ubundne konsentrasjoner og bruk av nye antiepileptika hos barn ved to epilepsisentre, Norge og Danmark.

Kongressen var vellykket mht faglig og sosialt program. Jeg takker for muligheten til å bidra på denne konferansen og synliggjøre vårt forskningsfelt.

 

Hilsen Cecilie Johannessen Landmark
1.amanuensis/medisinsk rådgiver
OsloMet-storbyuniversitetet
Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetssykehus

 
scrolltop