Stipendberetning Nastaran Moussavi - NFS
 
 

Stipendberetning Nastaran Moussavi

Forfatter: nfs.no Publisert: 23.05.2019

 

Stipendet fra Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond ga meg muligheten til å delta på den internasjonale konferansen Phytochemical Society of Europe’s Young Scientists’ Meeting (PSE-YSM) i Liverpool 2.-5.juli 2018.

Konferansen var primært rettet mot stipendiater og unge forskere som jobber med farmakognosi og naturstoffer, og som en relativt fersk doktorgradsstipendiat var det svært inspirerende og lærerikt å delta. Jeg fikk mulighet til å treffe andre stipendiater som arbeider med relaterte problemstillinger, samt et innblikk i hva som foregår innen nyere forskning i farmakognosi og naturstoffkjemi. På konferansen ga jeg en presentasjon med en poster.

I forbindelse med mine entomologiske studier ved forskningsinstituttet IRD (Institut de Recherche pour le Développement) i den franske byen Montpellier, avdekket jeg at amidet pellitorin kunne drepe malariamygg. Det var dette og andre resultater om barken til Zanthoxylum heitzii fra mastergradsarbeidet mitt i farmakognosi ved Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo som ble presentert.

Tusen takk til Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond for støtten.
Mvh
Nastaran Moussavi

 
scrolltop