Det Giftige Kors 2018, Kjersti Bakken - NFS
 
 
det-giftige-kors_kjersti_bakken_foto
Forfatter: nfs.no Publisert: 18.02.2019

Det Giftige Kors 2018, Kjersti Bakken

 

 

Teksten som ble lest opp under utdeling av det Giftige Kors under Farmasidagene 2018:

 

Innledning

Ordenen Det giftige kors, Crux Venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi. Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader:

 • Ridder
 • Kommandør
 • Storkors

Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors. Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

 • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområde
 • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
 • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
 • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

Dette er alle viktige kriterier som er like aktuelle i dag som når kriteriene ble nedfelt.

 

Så over til tildeling av Det giftige kors for 2018

I år så har det kommet inn et rekordhøyt antall nominasjoner fra hele landet – totalt 16 forskjellige personer har blitt nominert. Og de dekker de fleste områder innen farmasien. Dette vitner om at det er mange som gjør mye – utover det å gjøre en god jobb.  Alle nominasjonene har blitt nøye vurdert, og også i år var det flere sterke kandidater. Allikevel er styret i norsk farmasøytisk selskap unisont enig om årets tildeling.
Personen som i år tildeles Det Giftige Kors har i år blitt nominert fra to forskjellige hold, helt uavhengig av hverandre. Kandidaten er et kjent ansikt i det farmasøytiske miljøet i Norge, har gjennom et langt og variert yrkesliv frontet farmasien og farmasifaget på en rekke ulike måter som strekker seg langt utover det som kan forvente av en enkelt person. Kandidaten har gjort en betydelig innsats innen både forskning, undervisning og formidling, og det er særlig innen samfunnsfarmasien at kandidaten har gjort denne innsatsen.

Kandidaten beskrives som engasjert, driftig, dyktig på tverrfaglig samarbeide, og med et brennende faglig engasjement. Dette engasjementet har vist seg ikke bare gjennom undervisning og forskning, men også gjennom en rekke verv og foreningsaktivitet:

 • Som tidligere leder av Etikkrådet for farmasøyter bidro kandidaten til å sette etiske problemstillinger på dagsorden. Gjennom skriftlige innlegg i farmasøytiske tidsskrifter bidro hun, (ja, det er en kvinne), til å synliggjøre hvordan etiske problemstillinger bør vektlegges av farmasøyter i dagens arbeidsliv.
 • Hun har også vært aktiv:
  – som medlem av kretsstyret i Nordland, Troms og Finnmark krets av Norges Farmaceutiske forening og
  – som medlem av redaksjonsutvalget Norsk farmaceutisk tidsskrift

for å nevne noen. Allerede i 2003 ble kandidaten tildelt utmerkelsen Årets farmasøyt for sin innsats innen undervisning og som leder av Etikkrådet.
I dag, som den gang, fremheves hennes faglige engasjement. Dette er en person som gir mye av seg selv!

I år er det spesielt flott å kunne hedre denne personen fordi det sammenfaller med en viktig begivenhet, nemlig revisjon av læreboken «Samfunnsfarmasi – legmiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse». Kandidaten er medredaktør og har bidratt med flere kapitler i denne viktige læreboken i norsk farmasi. For å sitere hennes kollegaer: «Uten kandidatens talent for formidling av farmasifag, ville boken aldri blitt realisert!

Da er det kanskje enkelt å gjette seg til hvem årets ordensmottaker er? Det Giftige Kors tildeles i 2018 Kjersti Bakken!

 

Om Kjersti Bakken

Kjersti Bakken er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1974 og tok sin doktorgrad ved Institutt for farmasi Universitetet i Tromsø i 2004.
Doktorgradsarbeidet hennes omhandlet bruk av hormontilskudd til kvinner i og etter overgangsalderen i Norge. I de første årene etter Cand.pharm- graden, så tilegner hun seg viktig yrkeserfaring både fra apotek i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I en rekke år jobber hun som tilsynsfarmasøyt i Troms kommune.

 • I perioden 1996 – 2003 bygger hun opp nye kurs i samfunsfarmasi og legger grunnlaget for undervisning i praksis perioden ved Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø.
 • I 2002 får hun Undervisningsprisen, en utmerkelse som gis av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
 • Siden 2002 og frem til 2015 har hun vært tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Samtidig har hun vært tilknyttet Universitetet i Bergen i en 50% stilling som 1. amanuensis i Samfunnsfarmasi.

Kjersti Bakken pensjonerte seg i 2016. I pensjonisttilværelsen har hun engasjert seg lokalt i Tromsø i Den norske turistforening (DNT) i Troms. Der har hun særlig ansvar for å undervise flyktninger i Tromsø i norsk, samt tar dem med på fjelltur. Blant annet var hun med i NRK TV Sommeråpent med «Monsen på tur», hvor unge, enslige flyktninger under hennes veiledning fikk oppleve den norske fjellheimen. Som underviser i farmasi var hun også tydelig med sine farmasistudenter i Tromsø og Bergen, at gode språkferdigheter er veien til suksess som farmasøyt for å kunne kommunisere med pasienter og annet helsepersonell.

Vi gratulerer Kjersti Bakken så mye med denne utmerkelsen!

 
scrolltop