Stipendberetning Nils-Anders Labba - NFS
 
 

Stipendberetning Nils-Anders Labba

Forfatter: nfs.no Publisert: 08.08.2019

Tildelingen av stipendet fra Norsk Farmasøytisk Selskap muliggjorde RNA-sekvenseringsanalyse av celleprøver i sammenheng med forskning i hvorvidt paracetamol har nevrotoksiske effekter under tidlig i hjerneutvikling.

Epidemiologiske studier, hvorav blant andre den norske Mor- og Barn (MoBa) studien er inkludert, har de siste fem årene vist at bruk av paracetamol i høye doser eller over lengre tid under svangerskapet korrelerer med økt insidens av nevropsykiatriske lidelser, deriblant ADHD. Forskningen vår er et bidrag i forsøket på å identifisere de biologiske mekanismene som ligger under den potensielt toksiske effekten paracetamol har for fosteret.

 

Takk til NFS for støtten.
Med vennlig hilsen Nils-Anders Labba

 
scrolltop