Stipendberetning Silje Engdal Ørnes - NFS
 
 
silje-engdal-ornes-sb
Forfatter: nfs.no Publisert: 24.01.2019

Stipendberetning Silje Engdal Ørnes

I prosjektet har vi undersøkt om innføring av strukturert legemiddelsamstemming av pasienter ved Intensivenheten ved Ahus bidrar til redusert antall uoverensstemmelser etter overflytting til sengepost.

Datainnsamlingen ble gjennomført våren 2017 og 33 pasienter ble inkludert. Data analyseres, og med utgangspunkt i resultatene er arbeidet med skriving av publikasjon påbegynt. Tildelt stipendmidler har blitt brukt til frikjøp av farmasøyt i forbindelse med gjennomføringen av studien.

Det har vært et spennende og utfordrende prosjekt å arbeide med. Vi håper prosjektet kan bidra med økt kunnskap om legemiddelsamstemming i overgangen mellom intensivenheter og sengeposter.

 

Takk for tildelt stipend.

Med vennlig hilsen
Silje Engdal Ørnes
Avdelingsleder Sykehusleveranser
Sykehusapoteket Lørenskog

 
scrolltop