Farmasidagene 2020 - tilbys i år som digital kongress 5. november - NFS

Farmasidagene 2020 – tilbys i år som digital kongress 5. november

 

I stedet for Farmasidagene 2020, inviterer NFS til en halvdags digital kongress 5. november – gratis for alle våre farmasøyter!

 

Planleggingen av årets Farmasidager, 5.-6. november,  var godt i gang. Et spennende program med temaene digital helse og regulatorisk farmasi var under utarbeidelse og mange utstillere var allerede påmeldt. Så kom Covid-19, og styret i Norsk Farmasøytisk Selskap tok den riktige avgjørelsen, nemlig å avlyse årets Farmasidager. Programmet kommer til å tas opp igjen til neste år, og vi håper å kunne kunne gjennomføre kongressen som vanlig 11.-12. november 2021!

 

MEN, som et plaster på såret inviterer NFS til en halvdags digital kongress, 5. november, kl 09-13! Kongressen tilbys gratis til alle landets farmasøyter og er vår måte å vise omsorg på i denne tiden vi er inne i, og få takke alle som har gjort en fantastisk jobb under pandemien!

Alle som er «Helsepersonell etter legemiddelforskriften» er invitert til å mede seg på.

 

Tittelen på kongressen er “Farmasøytens rolle i pandemien” og innholdet fordeles på tre bolker;

  • Hvordan var det å stå i frontlinjen under pandemien?
  • Beredskap og produksjon
  • Vaksine og vaksinering

 

Kongressen er konseptgodkjent av LMI.

 

Her kan du få et inntrykk av hvordan dette kommer til å bli:

 

Velkommen til en annerledes og spennende kongress,
hilsen Hege Helm, daglig leder i NFS

 

scrolltop