Presentasjon av utstillere - NFS

Presentasjon av utstillere

 

 

AET AS er ledende leverandør av forbruksmateriell, desinfeksjonsmidler, innredning, rengjøring og kurs/veiledning innen renrom og rene miljøer. Vi har kunder innen mange forskjellige fagfelt, blant annet sykehus, laboratorier, farmasi, forskning, politiet, forsvaret, elektronikk- og aerospaceproduksjon. Som kunde hos oss får du kvalitetsprodukter, ekspertise og løsninger tilpasset akkurat din bedrift, med ypperlig kundeservice og svært rask leveringstid. Vårt engasjement for våre kunder kombinert med vår kontinuerlige streben etter forbedring har gjort oss til et foretrukket valg for mange bedrifter. Med AET ved sin side kan kunden være trygg på å få de beste løsningene tilpasset sitt unike behov.

www.aet.no

 

Food and Pharma at AFRY tilbyr alt fra timesbasert rådgivning, prosjektledelse og nøkkelferdige løsninger for mat- og legemiddelindustrien og laboratorier. Vår kompetanse dekker et bredt område innenfor prosessanlegg, kvalitetssikring, validering og verifisering i henhold til cGMP, GAMP5, FDA og ISO. Andre nøkkelferdigheter: LEAN, design av laboratorielokaler og renrom, dataintegritet, IT- og OT-løsninger, risikovurderinger og HMS. Skal dere oppskalere, utvide, endre eller har kvalitets- og regulatoriske problemstillinger? Kom innom vår stand for en uforpliktende prat om muligheter og samarbeid (vi har også gullbilletter, lykkehjul og sjokolade).

www.afry.com

 

 

I DSV sørger vi for at forsyningskjeder fortsetter å flyte i en verden som stadig endrer seg. Mer enn 75 000 ansatte i over 80 land tilbyr og administrerer løsninger for forsyningskjeder for tusenvis av selskaper hver dag. HealthcareQMS er DSVs globale kvalitetsstyringssystem og overordnede rammeverk for håndtering, lagring og transport av farma- og helseprodukter på tvers av lokasjoner og land. Våre skreddersydde og integrerte transport- og logistikkløsninger kan håndtere alt fra utstyr til farmasøytiske råvarer, til ferdige produkter som lagres og håndteres trygt under spesielle, temperaturkontrollerte forhold.

www.dsv.com

 

 

 

Fresenius Kabi er et globalt selskap som har spesialisert seg på legemidler og teknologi for infusjon, transfusjon og klinisk ernæring. Våre produkter og tjenester brukes i behandlingen av kronisk syke og kritisk syke pasienter. Fresenius Kabi Norge AS tilhører det tyske konsernet Fresenius Kabi AG. I Norge har vi over 600 medarbeidere. Vårt salgs- og markedsføringsselskap er lokalisert i Oslo og produksjonsenheten ligger i Halden.

www.fresenius-kabi.no

 

 

 

medac er et familieeid farmasøytisk selskap grunnlagt i 1970 i Hamburg, Tyskland. Våre medisiner er hovedsakelig utviklet og produsert i Tyskland, men brukes i over 90 land. Fokusområder er autoimmune sykdommer, hematologi, onkologi og urologi hvor våre ca. 2000 ansatte genererer en omsetning på over 500 millioner euro. medac Nordics er ansvarlig for driften i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og besitter kompetanse innen salg, markedsføring, medisin, markedsadgang, logistikk, innkjøp, kvalitet og legemiddelovervåking. Det nordiske teamet består av 33 ansatte med hovedkontor i Malmö, Sverige og lokale representasjonskontorer i Norge, Danmark og Finland. medac møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene. Behandling av personopplysninger gjøres i henhold til EU-direktiv 2018 og GDPR.

www.medac.no

 

 

 

Mediq har over 100 års erfaring som leverandør av medisinsk utstyr og forbruksmateriell til ulike helseinstitusjoner. I dag leverer vi til offentlige og private sykehus, legekontor og klinikker, retail-bransjen, Forsvaret, Politiet og til det internasjonale nødhjelpsmarkedet. Som kunde av oss får du tilgang til ekspertise, kvalitetsprodukter, skreddersydde løsninger og pålitelig service.

www.mediqnorge.no

 

 

 

Mericon AS er en uavhengig Contract Research Organisation (CRO). Våre spesialområder er de nasjonale og europeiske regelverkene for humane og veterinære legemidler, i tillegg til medisinsk utstyr, naturlegemidler og kosmetikk. Mericon har lang erfaring innenfor farmasøytisk industri og tilhørende virksomheter, noe som har gitt oss svært god kompetanse innenfor fagområdene Regulatory Affairs, GDP/FFA, GMP, Pharmacogvigilance og lover og regelverk som omhandler legemiddelreklame og samhandling med helsepersonell. Vår styrke ligger i vårt tverrfaglige team med bakgrunn fra farmasi og annen naturvitenskapelig studieretning. Mericon er også en del av det Europeiske nettverket «EuDRAcon» og kan bistå våre kunder i hele Norden og andre europeiske land.

www.mericon.no

 

 

 

Mölnlycke er en verdensledende leverandør av medisinske produkter og løsninger. Våre løsninger brukes av kunder i nærmere 100 land. Selv om vi er et globalt selskap så ligger hovedkontoret vårt fremdeles i Gøteborg – og like utenfor ligger Mölnlycke, stedet der selskapet ble grunnlagt i 1849 og opphavet til Mölnlycke-navnet. Vårt salgskontor i Norge er lokalisert i Oslo. Vi har flere kjente merkevarer innen medisinske forbruksvarer, derav våre Biogel hansker, som gir en pålitelig beskyttelse av hendene.»

www.molnlycke.no/biogel/

 

 

 

 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) er en landsomfattende uavhengig farmasifaglig organisasjon som jobber for utvikling av sykehusfarmasien i Norge. Foreningen tilbyr et faglig nettverk for sykehusfarmasøyter i hele landet gjennom fire ulike faggrupper: Faggruppen for klinisk farmasi, Faggruppen for tilvirking, Faggruppen for publikumsavdelinger og Faggruppen for farmasifaglig rådgiving og revisjon.

www.sykehusfarmasi.org

 

 

 

Novo Nordisk er et globalt legemiddelfirma som ble grunnlagt i 1923 og har hovedkontor like utenfor København i Danmark. Vårt formål er å bidra til en bedre oppfølgning av personer med diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer som fedme, og sjeldne blod- og endokrine sykdommer. Vi gjør dette gjennom nybrottsarbeid og vitenskapelige gjennombrudd, ved å forbedre tilgang til legemidlene våre, og ved å jobbe for å forebygge – og til syvende og sist kurere – sykdommene vi behandler. Vi har mer enn 55.000 ansatte fordelt på 80 avdelinger over hele verden, og markedsfører produktene våre i 170 land.

www.novonordisk.no

 

 

Nutricia er en spesialisert helseleverandør som arbeider med fremstilling av forskningsbaserte næringsmidler til spesielle medisinske formål, utviklet for å dekke behovene til pasienter der en normal kost ikke er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre.

www.nutricia.no

 

 

 

Pharma Nord er en av Europas største produsenter av kosttilskudd og urteprodukter. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte kosttilskudd, urteprodukter og farmasøytiske produkter basert på optimal bio-tilgjengelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

www.pharmanord.no

 

 

 

Santen Pharmaceutical jobber kun med oftalmologi, og vi kan derfor utvikle enestående vitenskapelig ekspertise og en organisering som bidrar til å hjelpe både pasienter og deres nærmeste, og dermed samfunnet. Santen ble grunnlagt i Japan for mer enn 100 år siden. Selskapet er blant verdens ledende produsenter av øyelegemidler, og Santens legemidler brukes nå av pasienter over hele verden.

www.santen.no

 

 

 

Serviceproduksjon AS er et datterselskap av Apotekforeningen. Serviceproduksjon forvalter Apotekforeningens produktansvar for NAF- preparatene. Selskapet er også et kompetanse- og rådgivningssenter for tilvirkning i apotek. Serviceproduksjonsordningen skal gjennom småskalaproduksjon av legemidler dekke gapet mellom det legemiddelindustrien produserer og det som produseres etter den enkelte resept. Oversikt over NAF- preparatene finnes på www.apotek.no/pasientinformasjon/naf-preparater.

www.serviceproduksjon.no

 

 

 

Teriak AS er et uavhengig konsulentselskap spesialisert på legemiddelområdet og medisinsk utstyr.Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til offentlig helseforvaltning, legemiddelgrossister, apotek og sykehusapotek, legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri. Alle våre medarbeidere har utdanning på minimum masternivå,  arbeidserfaring innen legemidler og/eller medisinsk utstyr samt sertifisering/formalkompetanse innen prosjektledelse.

www.teriak.no

scrolltop