Presentasjon av utstillere - NFS

Presentasjon av utstillere

 

 

AET AS er ledende leverandør av forbruksmateriell, desinfeksjonsmidler, innredning, rengjøring og kurs/veiledning innen renrom og rene miljøer. Vi har kunder innen mange forskjellige fagfelt, blant annet sykehus, laboratorier, farmasi, forskning, politiet, forsvaret, elektronikk- og aerospaceproduksjon. Som kunde hos oss får du kvalitetsprodukter, ekspertise og løsninger tilpasset akkurat din bedrift, med ypperlig kundeservice og svært rask leveringstid. Vårt engasjement for våre kunder kombinert med vår kontinuerlige streben etter forbedring har gjort oss til et foretrukket valg for mange bedrifter. Med AET ved sin side kan kunden være trygg på å få de beste løsningene tilpasset sitt unike behov.

www.aet.no

 

Food and Pharma at AFRY tilbyr alt fra timesbasert rådgivning, prosjektledelse og nøkkelferdige løsninger for mat- og legemiddelindustrien og laboratorier. Vår kompetanse dekker et bredt område innenfor prosessanlegg, kvalitetssikring, validering og verifisering i henhold til cGMP, GAMP5, FDA og ISO. Andre nøkkelferdigheter: LEAN, design av laboratorielokaler og renrom, dataintegritet, IT- og OT-løsninger, risikovurderinger og HMS. Skal dere oppskalere, utvide, endre eller har kvalitets- og regulatoriske problemstillinger? Kom innom vår stand for en uforpliktende prat om muligheter og samarbeid (vi har også gullbilletter, lykkehjul og sjokolade).

www.afry.com

 

 

Apotek 1 er Norges største og ledende apotekkjede med 460 apotek i hele Norge. Kunnskap, kompetanse og kvalitet er kjernen i vår virksomhet. Vi er stolte av å være landets største farmasøytiske arbeidsgiver – noe også våre kunder viser at de setter pris på ved å kåre oss til Norges beste apotekkjede 12 år på rad.

www.apotek1.no

 

 

I DSV sørger vi for at forsyningskjeder fortsetter å flyte i en verden som stadig endrer seg. Mer enn 75 000 ansatte i over 80 land tilbyr og administrerer løsninger for forsyningskjeder for tusenvis av selskaper hver dag. HealthcareQMS er DSVs globale kvalitetsstyringssystem og overordnede rammeverk for håndtering, lagring og transport av farma- og helseprodukter på tvers av lokasjoner og land. Våre skreddersydde og integrerte transport- og logistikkløsninger kan håndtere alt fra utstyr til farmasøytiske råvarer, til ferdige produkter som lagres og håndteres trygt under spesielle, temperaturkontrollerte forhold.

www.dsv.com

 

 

 

Fresenius Kabi er et globalt selskap som har spesialisert seg på legemidler og teknologi for infusjon, transfusjon og klinisk ernæring. Våre produkter og tjenester brukes i behandlingen av kronisk syke og kritisk syke pasienter. Fresenius Kabi Norge AS tilhører det tyske konsernet Fresenius Kabi AG. I Norge har vi over 600 medarbeidere. Vårt salgs- og markedsføringsselskap er lokalisert i Oslo og produksjonsenheten ligger i Halden.

www.fresenius-kabi.no

 

 

GSK er et globalt biofarmasøytisk selskap med ambisjon om å forene vitenskap, teknologi og talent, slik at vi sammen kan være i forkant av sykdomsutviklingen.
Vi har som mål å ha en positiv effekt på helsen til 2,5 milliarder mennesker i løpet av de neste 10 årene. Vi prioriterer innovasjon av legemidler til spesialisthelsetjenesten og vaksiner for i størst mulig grad både behandle og forebygge sykdom. GSK fokuserer på fire terapeutiske områder: Infeksjonssykdommer, hiv, onkologi og immunologi.

 

 

Helseboka er et norsk selskap grunnlagt av to leger som delte en felles visjon om å forbedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter. I dag er Helseboka aktivt benyttet av over 800 apotek, flere sykehus og et betydelig antall private klinikker. Vårt mål er å tilby alle en enklere tilgang til riktig helsehjelp. Helsepersonell mangler i dag verktøy for å enkelt kunne bygge varige relasjoner til sine pasienter. Det er også vanskelig for pasienter å dele helseinformasjon som kan være viktig for behandling og oppfølging av sin helsetilstand. Helseboka har bygd et verktøy som styrker relasjonen klinikker har med sine kunder. Vi strukturerer helseopplysninger og benytter oss av dette for å forenkle og sikre oppfølging. Gjennom samme system kan kunder enkelt komme i kontakt med klinikken gjennom en brukervennlig portal for kommunikasjon og timebestilling. Helseboka integreres sømløst med eksisterende journalsystemer og CRM-systemer, og gir klinikker helt nye muligheter for å tilby helsetjenester på en enklere og mer effektiv måte.

www. helseboka.no 

 

 

 

KOBLE er et kunnskapsbasert oppslagsverk over doseringsanbefalinger for legemidler til barn,
tilpasset norske forhold. Spesialister innen pediatri, farmakologi og sykehusfarmasi bidrar til å utvikle
og kvalitetssikre innholdet. Nettsiden ble allment tilgjengelig i 2021, og er basert på et samarbeid
med nederlandske Kinderformularium, Tyskland og Østerrike. I Norge samarbeider vi med Nasjonalt
kompetansenettverket for legemidler til barn, Norsk Barnelegeforening og Statens legemiddelverk. Vi
fullfinansieres av Helse- og Omsorgsdepartementet, og det redaksjonelle ansvaret ligger hos Norsk
Legemiddelhåndbok for helsepersonell.

www.koble.info

 

 

 

Lilly ble grunnlagt i 1876 av oberst Eli Lilly, som var opptatt av å utvikle medisiner av høy kvalitet for å dekke reelle behov i en tid da medisinene bestod av tilfeldige og upålitelige ingredienser. Hans oppdrag til kommende generasjoner av ansatte var «Ta det du finner her og gjør det bedre og bedre». Nå, mer enn 140 år senere, opprettholder vi fortsatt vårt engasjement for hans visjon gjennom alle aspekter av vår virksomhet og menneskene vi betjener: de som bruker våre medisiner, og videre til helsepersonell, ansatte og samfunnet.

 www.lilly.no

 

 

 

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for norske og utenlandske legemiddelselskaper, som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge. Medlemsbedriftene i LMI har over 4500 ansatte i Norge. Et av våre datterselskaper er Felleskatalogen, som leverer lett tilgjengelig og oppdatert legemiddelinformasjon til helsetjenesten og allmennheten. I Felleskatalogen finnes omtaler av alle legemidler markedsført i Norge, inkludert bilder, instruksjonsfilmer og elektroniske pakningsvedlegg, samt nyttige verktøy som identifikasjonssøk, bivirkningssøk og interaksjonsanalyse. Et annet datterselskap er Farmastat, som har mer enn 25 års erfaring fra det norske legemiddelmarkedet, og tilbyr statistikk og analyse av markedsinformasjon for legemidler og handelsvarer.

www.lmi.no

 

 

 

 

medac er et familieeid farmasøytisk selskap grunnlagt i 1970 i Hamburg, Tyskland. Våre medisiner er hovedsakelig utviklet og produsert i Tyskland, men brukes i over 90 land. Fokusområder er autoimmune sykdommer, hematologi, onkologi og urologi hvor våre ca. 2000 ansatte genererer en omsetning på over 500 millioner euro. medac Nordics er ansvarlig for driften i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og besitter kompetanse innen salg, markedsføring, medisin, markedsadgang, logistikk, innkjøp, kvalitet og legemiddelovervåking. Det nordiske teamet består av 33 ansatte med hovedkontor i Malmö, Sverige og lokale representasjonskontorer i Norge, Danmark og Finland. medac møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene. Behandling av personopplysninger gjøres i henhold til EU-direktiv 2018 og GDPR.

www.medac.no

 

 

 

Mediq har over 100 års erfaring som leverandør av medisinsk utstyr og forbruksmateriell til ulike helseinstitusjoner. I dag leverer vi til offentlige og private sykehus, legekontor og klinikker, retail-bransjen, Forsvaret, Politiet og til det internasjonale nødhjelpsmarkedet. Som kunde av oss får du tilgang til ekspertise, kvalitetsprodukter, skreddersydde løsninger og pålitelig service.

www.mediqnorge.no

 

 

 

Mericon AS er en uavhengig Contract Research Organisation (CRO). Våre spesialområder er de nasjonale og europeiske regelverkene for humane og veterinære legemidler, i tillegg til medisinsk utstyr, naturlegemidler og kosmetikk. Mericon har lang erfaring innenfor farmasøytisk industri og tilhørende virksomheter, noe som har gitt oss svært god kompetanse innenfor fagområdene Regulatory Affairs, GDP/FFA, GMP, Pharmacogvigilance og lover og regelverk som omhandler legemiddelreklame og samhandling med helsepersonell. Vår styrke ligger i vårt tverrfaglige team med bakgrunn fra farmasi og annen naturvitenskapelig studieretning. Mericon er også en del av det Europeiske nettverket «EuDRAcon» og kan bistå våre kunder i hele Norden og andre europeiske land.

www.mericon.no

 

 

 

Mölnlycke er en verdensledende leverandør av medisinske produkter og løsninger. Våre løsninger brukes av kunder i nærmere 100 land. Selv om vi er et globalt selskap så ligger hovedkontoret vårt fremdeles i Gøteborg – og like utenfor ligger Mölnlycke, stedet der selskapet ble grunnlagt i 1849 og opphavet til Mölnlycke-navnet. Vårt salgskontor i Norge er lokalisert i Oslo. Vi har flere kjente merkevarer innen medisinske forbruksvarer, derav våre Biogel hansker, som gir en pålitelig beskyttelse av hendene.»

www.molnlycke.no/biogel/

 

 

 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg,
og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap og at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.

www.legemidlertilbarn.no

 

 

 

 

Norges Farmaceutiske Forening er en landsdekkende fag- og profesjonsforening for farmasøyter. Vi organiserer størst andel av farmasøyter i Norge. Foreningen er landets eldste fagforening, etablert 2. november 1858. Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være pådriver, rådgiver og nytenker.

www.farmaceutene.no

 

 

 

 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) er en landsomfattende uavhengig farmasifaglig organisasjon som jobber for utvikling av sykehusfarmasien i Norge. Foreningen tilbyr et faglig nettverk for sykehusfarmasøyter i hele landet gjennom fire ulike faggrupper: Faggruppen for klinisk farmasi, Faggruppen for tilvirking, Faggruppen for publikumsavdelinger og Faggruppen for farmasifaglig rådgiving og revisjon.

www.sykehusfarmasi.org

 

 

 

Novo Nordisk er et globalt legemiddelfirma som ble grunnlagt i 1923 og har hovedkontor like utenfor København i Danmark. Vårt formål er å bidra til en bedre oppfølgning av personer med diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer som fedme, og sjeldne blod- og endokrine sykdommer. Vi gjør dette gjennom nybrottsarbeid og vitenskapelige gjennombrudd, ved å forbedre tilgang til legemidlene våre, og ved å jobbe for å forebygge – og til syvende og sist kurere – sykdommene vi behandler. Vi har mer enn 55.000 ansatte fordelt på 80 avdelinger over hele verden, og markedsfører produktene våre i 170 land.

www.novonordisk.no

 

 

Nutricia er en spesialisert helseleverandør som arbeider med fremstilling av forskningsbaserte næringsmidler til spesielle medisinske formål, utviklet for å dekke behovene til pasienter der en normal kost ikke er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre.

www.nutricia.no

 

 

 

 

Pfizer er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Vår visjon er å bidra til medisinske gjennombrudd som gjør menneskers liv bedre. Det skal vi gjøre på en måte som er til det beste for pasientene samtidig som vi tar vare på miljøet og opptrer ansvarlig på alle områder. I Norge har Pfizer 85 ansatte med sterk kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og andre fagområder.

www.pfizer.no

 

 

 

Pharma Nord er en av Europas største produsenter av kosttilskudd og urteprodukter. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte kosttilskudd, urteprodukter og farmasøytiske produkter basert på optimal bio-tilgjengelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

www.pharmanord.no

 

 

 

 

RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – er etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. En annen viktig rolle for RELIS er legemiddelovervåkning. RELIS mottar bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, vurderer hendelsesforløp og årsakssammenheng, og kommenterer i skriftlig tilbakemelding til melde. Bivirkningsrapportene registreres i en nasjonal bivirkningsdatabase, i nært samarbeid med Statens legemiddelverk.

www.relis.no

 

 

 

Remomedi er apotekets digitaliseringspartner. Vi er et finsk selskap som eies av apotekere. Alle våre produkter produseres lokalt i Helsingfors. Remomedi tilbyr brukervennlige Hente Apotek for medisinleveranser til kunder. Vi har også skreddersydde leveringssystemer for apotekkjeder samt systemer for lagring og kontroll av medisin. Remomedi er nordisk markedsleder på Click & Collect-løsninger til apotekbruk. Våre produkter overholder alle EU-forskrifter for oppbevaring, levering og logistikk av legemidler.

www.remomedi.com/no

 

 

 

Santen Pharmaceutical jobber kun med oftalmologi, og vi kan derfor utvikle enestående vitenskapelig ekspertise og en organisering som bidrar til å hjelpe både pasienter og deres nærmeste, og dermed samfunnet. Santen ble grunnlagt i Japan for mer enn 100 år siden. Selskapet er blant verdens ledende produsenter av øyelegemidler, og Santens legemidler brukes nå av pasienter over hele verden.

www.santen.no

 

 

 

Serviceproduksjon AS er et datterselskap av Apotekforeningen. Serviceproduksjon forvalter Apotekforeningens produktansvar for NAF- preparatene. Selskapet er også et kompetanse- og rådgivningssenter for tilvirkning i apotek. Serviceproduksjonsordningen skal gjennom småskalaproduksjon av legemidler dekke gapet mellom det legemiddelindustrien produserer og det som produseres etter den enkelte resept. Oversikt over NAF- preparatene finnes på www.apotek.no/pasientinformasjon/naf-preparater.

www.serviceproduksjon.no

 

 

 

Teriak AS er et uavhengig konsulentselskap spesialisert på legemiddelområdet og medisinsk utstyr.Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til offentlig helseforvaltning, legemiddelgrossister, apotek og sykehusapotek, legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri. Alle våre medarbeidere har utdanning på minimum masternivå,  arbeidserfaring innen legemidler og/eller medisinsk utstyr samt sertifisering/formalkompetanse innen prosjektledelse.

www.teriak.no

 

 

 

 

Thea er et fransk farmasøytisk selskap som kun jobber innen øyefaget. Vi tilbyr innovative og ukonserverte produkter innen de fleste terapioråder av øyefaget som tørre øyne, allergi, katarakt, glaukom, inflammasjon og infeksjon. Våre røtter går helt tilbake til 1871 og alt vi gjør er basert på erkjennelsen av at alt kan forbedres, alt kan forenkles. Produktene våre er allerede tilgjengelige i mer enn 70 land.

www.thea.no

 

 

 

 

Vingmed leverer avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell til norske sykehus. Sammen med våre søsterselskap i Sverige, Danmark og Finland er Vingmed-gruppen en av Nordens største distributører innen kardiologi, radiologi, endoskopi, intensiv, kirurgi, dialyse og e-helse. Vingmed AS har i over 50 år forsynt norsk helsevesen med konkurransekraftige produkter av høy kvalitet. Vi følger utviklingen på verdensmarkedet og representerer produsenter som har, eller har mulighet til å få, en ledende posisjon innen sine respektive områder. Vi velger å samarbeide med selskap som satser på forskning og utvikling, og som baserer seg på strenge kvalitetskrav i sin produksjon. Ansvar er et nøkkelord i vår virksomhet. Vi ønsker å bygge langsiktige og tillitsfulle relasjoner med våre kunder og leverandører. Gjennom å utvikle medarbeidere og selskap til i alle situasjoner å ta aktivt ansvar for produkter vi selger, kan vi tilby en unik service og skape en tillitsfull kunderelasjon. Våre produkter er teknisk avanserte og krever spesialkompetanse med hensyn til opplæring, service og support. Vi er nå i overkant av 70 medarbeidere med betydelig kompetanse og evne til å løse problemer. Du som kunde betjenes av produktspesialister og ingeniører med lang erfaring innen medisinske applikasjoner.

www.vingmed-as.no

scrolltop