FARMASIDAGENE 2021  - NFS

FARMASIDAGENE 2021 

 

NFS inviterer til digital kongress
– to halve dager, 11.-12. november!

 

Torsdag 11. november, kl 14-18
Fredag 12. november, kl 9-13

 

I år blir det et spennende program med temaene Digital helse – følger farmasøytene med? og Regulering og risiko – betydning for pasienten?


Litt om hva som venter deg:

  • Digital helse – følger farmasøytene med?
  • Regulering og risiko – betydning for pasientene?
  • Utstilling
  • Workshop med Apokus
  • Pecha Kucha
  • Posterutstilling, digitale postere
  • mm

 

Digital helse – følger farmasøytene med?
Teknologi og medisinsk behandling har smeltet sammen i forrykende fart, noe som har gitt oss nye muligheter og utfordringer.  Hva er viktig for pasientene, og hvordan er vi farmasøyter rustet til å møte denne framtiden? I løpet av disse to dagene skal vi se på hvordan ny teknologi understøtter realiseringen av pasientens helsetjeneste – med fokus på hvilken innvirkning dette har på farmasøyters arbeidshverdag.

Regulering og risiko – betydning for pasientene?
Her vil vi se nærmere på faktorer (regelverk og mekanismer) som har betydning for at vi har de legemidlene vi har og hvordan vi kan få de legemidlene som vi trenger. Vi vil også se på hvordan legemidler overvåkes for å sikre at nytten av dem er større enn en eventuell risiko. Vi vil blant annet belyse dette med ferske eksempler fra koronapandemien, og hvordan vi kan bli bedre rustet for en ny pandemi. Pandemien har også åpnet mange nye muligheter for både farmasøyter og farmasien og flere av begivenhetene fra det siste året vil bli presentert!

 

Avslutningsvis planlegger vi et inspirerende foredrag om endringsvillighet; «Alle vil ha endring, men ingen vil endre seg» – Endringsledelse.

 

scrolltop