FARMASIDAGENE 2021  - NFS

FARMASIDAGENE 2021 

 

NFS inviterer til digital kongress – to halve dager, 11.-12. november!

 

Torsdag 11. november, kl 14-18
Fredag 12. november, kl 9-13

 

I år blir det et spennende program med temaene DIGITAL HELSE og REGULATORISK FARMASI!


Litt om hva som venter deg:

I digital helse skal vi se på hvordan ny teknologi understøtter realiseringen av pasientens helsetjeneste – med fokus på hvordan farmasøytene følger med.

Det blir innslag med påfølgende samtaler og debatter om pågående utredninger, prosjekter og programmer som har innvirkning på farmasøyters arbeidshverdag (blant annet pasientens legemiddelliste, helseplattformen, Eik og KOBLE).

Det vil videre være innslag hvor mulighetene og utfordringer med samhandling i et digitalt støttet helsevesen belyses. Hva forventer pasientene og omverdenen generelt av oss i framtiden, og hvordan er vi rustet til å møte denne framtiden?

Dette fører oss videre til å belyse hvilken kompetanse framtidens farmasøyter trenger, og her utfordres utdanningsinstitusjonene og apotekkjedene om hva de bidrar med for å lede farmasøytene gjennom den rivende utviklingen.

Det vil også være innlegg om framtidens pasientbehandling; når teknologi og medisinsk behandling smelter sammen; maskinlæring og kunstig intelligens, samt de mulighetene som bruken av helsedata gir.

 

I seksjonen som skal omhandle regulatorisk farmasi vil vi se nærmere på faktorer (regelverk og mekanismer) som har betydning for at vi har de legemidlene vi har og hvordan vi kan få de legemidlene som vi trenger.

Vi vil også se på hvordan legemidler overvåkes for å sikre at nytten av dem er større enn en eventuell risiko. Vi vil blant annet belyse dette med ferske eksempler fra koronapandemien, og hvordan vi kan bli bedre rustet for en ny pandemi. Pandemien har også åpnet mange nye muligheter for både farmasøyter og farmasien!

 

Avslutningsvis planlegger vi et inspirerende foredrag om endringsvillighet; «alle vil ha endring, men ingen vil endre seg».

 

scrolltop