Informasjon til deg som ønsker å presentere Poster eller Pecha kucha - NFS

Informasjon til deg som ønsker å presentere Poster eller Pecha kucha

 

Som følge av at Farmasidagene nok et år flyttes over til digital plattform, vil årets postersesjon og Pecha Kucha sesjon slås sammen til en felles poster/Pecha Kucha hybrid. Du melder deg på  ved å sende inn sammendrag* av arbeidet som skal presenteres til post@nfs.no.

Frist for innsending er 15. oktober 2021!

 

Til inspirasjon:
Temaer for Pecha Kucha i 2019:

  • 50 årsjubileum for astmainhalatoren
  • Rådgivertjeneste hos Farmaceutene
  • Feltapotek ved Røde Kors feltsykehus i Syria
  • Farmasiutdanningen i Tanzania
  • Slik skal vi stoppe falske legemidler
  • Antidiabetika mot Alzheimer’s sykdom? Ja, så klart!
  • Hvor er Willy? (Bivirkningsdatabasen)
  • Reseptfri Viagra

Praktisk info om Poster/Pecha Kucha Hybrid:

Det vil i år avholdes en digital poster/Pecha Kucha hybrid på Farmasidagene. Dette er en gylden mulighet til å dele av din kunnskap, enten det er et vitenskapelig arbeid, et prosjekt eller annen erfaring/kunnskap du ønsker å dele.

Det spesielle med Pecha Kucha-foredrag er formen. I Pecha Kucha får man vanligvis vise 20 slides a 20 sekunder, noe som gir 6 minutter og 40 sekunder på å formidle sin historie, før neste taler står for tur. Da vi i år har slått sammen poster og Pecha Kucha sesjonen til en hybrid, skal alle presentere sitt foredrag i en kortere versjon; hvor man skal vise 10 slides a 20 sekunder hver, altså totalt i 3 minutter og 20 sekunder.

Filming av foredragene vil foregå på Zoom i midten av oktober. Det er viktig at tid times godt og at man holder seg innenfor den angitte tidsrammen. Videoene vil deretter bli lagt ut fortløpende på Facebook- og hjemmesiden til NFS. Det er utnevnt en egen Poster -og Pecha Kucha komité som vil komme tilbake med mer info til de påmeldte.

 

Det skal kåres en vinner!

NFSs Poster/Pecha Kucha-pris for 1. plass er kr 5 000, og gratis deltakelse på neste års Farmasidager. Nytt av året er at det også deles ut en pris for 2. plass à 2 500 kr.  De som ser på filmene av foredragene kan stemme på sine favoritter og disse stemmene vil utgjøre 50% av grunnlaget. Poster/Pecha Kucha komitéen sine stemmer vil utgjøre resten. Vinnerne vil annonseres på Farmasidagene den 11. november, kl. 17.35.

 

*Sammendrag
Lag et kort sammendrag av foredraget (maksimalt en A4-side, Times New Roman str 12).
Sammendraget skal være på norsk og inneholde:
– Tittel i fet skrift (vær gjerne litt tabloid)
– Forfatter(e), arbeidssted. Hvis det er flere forfattere, settes en * ved den som skal presentere. E-post og mobilnummer til den som skal presentere.
– Innhold – belys gjerne bakgrunn, problemstilling, ev. forskningsmetode/type arbeid, hovedresultater/budskap og hva man vil få vite mer om ved å høre foredraget.

 

 

scrolltop