Presentasjon av deltagerne i programmet - NFS

Presentasjon av deltagerne i programmet

 

Alfabetisk på fornavn:

 

Anne Berit Walter er studieleder for farmasiprogrammet ved OsloMet. Hun har deltatt i arbeidet med nye nasjonale retningslinjer- RETHOS, og hun har lang erfaring både fra akademia, fra forvaltning og industri.

 

Anne Gerd Granås er professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet Cand.pharm fra UiO (1995) og har en doktorgrad fra School of Pharmacy, University of London (2000). Hun forsker på legemiddelbruk hos eldre og pasientsikkerhet ved digitalisering av legemiddelhåndtering. Hun er redaktør for læreboken Samfunnsfarmasi og er fagredaktør i Store norske leksikon. Anne Gerd har mottatt Fulbright stipend (2017) og utmerkelsen Årets farmasøyt (2019).

 

Anne-Lise Härter er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. Hun har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS, samt flere lederstillinger i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Härter har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal.

 

Bjørg Bolstad er seniorrådgiver i Statens legemiddelverk. Hun har sittet 6 år i komitéen for legemidler til mennesker (CHMP) hos Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA). Bjørg er utdannet Cand.scient i zoofysiologi ved UiO, og har jobbet flere år i norske farmasibedrifter og oppstartfirmaer hovedsakelig med kliniske utprøvninger.

 

Bjørn Erik Thon er utdannet jurist (UiO 1989) og har gått sjefskurset på Forsvarets Høyskole (2015). Han har blant annet vært advokat og dommerfullmektig, før han i 2000 ble forbrukerombud. Fra 2010 fram til i dag har Bjørn Erik vært direktør i Datatilsynet. Han er særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille på lag, og er entusiastisk grunnlegger av Datatilsynets regulatoriske sandkasse.

 

Elisabeth Haug er utdannet sivilmarkedsfører og har langt fartstid fra toppledelsen i sterke digitale selskaper som FINN, Vipps og er ny sjef i Norges største nettapotek, Farmasiet.

 

Ellen Karine Ous er utdannet Cand.pharm fra UiO. Hun har hatt ulike roller i Apotek 1 siden 2001. Nå leder hun avdeling for Kompetanse, kvalitet og kommunikasjon i Apotek 1, og er overordnet ansvarlig for fag, tjenester, kompetanseutvikling, kvalitet, og intern og ekstern kommunikasjon.

 

Erica Grunnevoll har embetseksamen i teologi (Cand.theol) fra Universitet i Oslo og arbeidet i flere år som prest i den norske kirke. Hun var verdens første kvinnelige prest i FN-styrkene og har erfaring som prest fra fengsel, forsvaret, FN-styrkene og oljeplattformer. Hun har videreutdanning innenfor kommunikasjon, sjelesorg og samtaleterapi. Les gjerne mer om Erica her.

 

Gro Berntsen er professor i ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og UiT – Norges arktiske universitet. Hun er utdannet lege og har en doktorgrad innen epidemiologi. Hun forsker på hvordan digitalt støttede personsentrerte helsetjenester kan bidra til kvalitet i pasientforløp, med spesielt fokus på personer med komplekse og langvarige helsetjenestebehov. Dere kan lese mer om de tverrfaglige forskningsprosjekt hun er involvert i her: https://ehealthresearch.no/3p, og https://ehealthresearch.no/gro-berntsen.

 

Guro Forsdahl er utdannet Cand.pharm fra UiT (2001) med en doktorgrad i analytisk kjemi fra Universitetet i Wien (2004). Hun har mange års arbeidserfaring fra dopinganalyser i Østerrike og undervisning/forskning ved UiT. I dag arbeider hun som professor og instituttleder ved Institutt for farmasi, UiT.

 

Hedvig Nordeng er utdannet Cand.pharm fra UiO (1997) og har en doktorgrad i perinatal farmakoepidemiologi fra Institutt for farmakoterapi, Fakultetsdivisjonen Rikshopitalet (2005). Hun er professor ved Farmasøytisk institutt (FAI), Universitetet i Oslo, og har i en årrekke jobbet med registerbaserte farmakoepidemiologiske studier, særlig for å overvåke bruk og sikkerhet av legemiddelbruk i svangerskapet. Hun leder flere store nordiske og europeiske forskningsprosjekter, og har publisert over 160 vitenskaplige artikler, kliniske retningslinjer, og bokkapitler om legemiddelbruk- og sikkerhet i svangerskap og ammeperiode.  Hun har vært medlem av styret for Norsk farmasøytisk selskap siden 2013.

 

Hege Edvardsen er seniorrådgiver for forskning, utvikling og innovasjon i LMI – legemiddelindustriens bransjeorganisasjon. Hun har der ansvar for blant annet avanserte terapier som genterapier, tilgang til utprøvende behandling via kliniske studier og compassionate use, forskningssamarbeid og kompetanseheving knyttet opp mot disse områdene. Hun har vært involvert i utviklingen av NorTrial fra industriens side fra starten. Hun jobbet tidligere i legemiddelfirmaet AbbVie hvor hun arbeidet blant annet som Forskningssjef i Skandinavia med fokus på økt forskningsaktivitet og samarbeid med akademisk og kliniske miljø i de skandinaviske landene. Hun har en doktorgrad med fokus på effekt og bivirkninger av kreftbehandling fra medisinsk fakultet i Oslo og jobbet tidligere som forsker ved Institutt for Kreftforskning, OUS.

 

Hege Willoch er utdannet Cand.pharm fra UiT (1999). Hun har jobbet som apoteker i primærapotek og sykehusapotek.  Hun har lang arbeidserfaring fra fag- og drift av blant annet som leder for det frittstående kjedesamarbeidet Ditt Apotek, diverse IT implementeringsprosjekt som SAP og ApoSys (skal erstatte FarmaPro) og nå i rollen som Fag- og kvalitetsdirektør for NMD, siden 2017. Denne rollen innebærer ansvar for fag og kvalitet både for legemiddelgrossist og apotek. På fagsiden har hun ansvar for kompetanse- og tjenesteutvikling apotek, blant annet utrullingen av influensa- og koronavaksinasjonen i Vitusapotek og Ditt Apotek.

 

Helene Grytli er utdannet farmasøyt fra UiO (2008), og er prosjektleder for KOBLE- Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler. Hun har en doktorgrad fra Institutt for Kreftforskning, OUS. Etter å ha jobbet med farmakoepidemiologisk kreftforskning i over 10 år, begynte hun som seniorrådgiver i Norsk legemiddelhåndbok (NLH) i 2019. Derfra har hun det siste halvannet året ledet en ekstern gruppe kliniske farmasøyter med mål om å lansere KOBLE som et anvendelig, tilgjengelig og pålitelig oppslagsverk for norsk helsepersonell, i tett samarbeid med Norsk Kompetansesenter for Legemidler til Barn, Norsk Barnelegeforening og SLV.

 

Janne Kutschera Sund er Cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1995 og jobber som løsningsansvarlig for legemiddelområdet i Helseplattformen AS. Hun har bred erfaring innen sykehusfarmasi, undervisning, klinisk farmakologi og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Janne har blant vært fagsjef ved Sykehusapotekene i Midt-Norge, har drevet med klinisk forskning og vært sentral i etablering av masterstudiet i farmasi ved NTNU.

 

Johan Mikkelborg Moss har bachelor i farmasi fra OsloMet og fullførte master i farmasi ved UiT i 2021. Han har lederutdannelse fra Forsvaret og jobbet som befal før farmasistudiet. Gjennom hele studietiden har han vært aktiv i studentforeninger og var leder i NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students’ Association) 2020-2021. I august 2021 starten han som Rådgiver – Metodevurdering i Statens legemiddelverk.

 

Kathrin Bjerknes er utdannet Cand.pharm og har en doktorgrad i farmasi fra UiO. Hun har bred erfaring både fra legemiddelindustrien som forsker, og som leder innen forskning og utvikling. De siste årene har hun vært ansatt som sykehusapoteker ved Ahus, men våren 2021 overtok hun som instituttleder ved Farmasøytisk Institutt, UiO.

 

Kristin Kvernrød er utdannet Cand.pharm fra Uppsala Universitet (2003) og har en erfaringsbasert master i klinisk farmasi fra Universitet i Oslo (2014). Hun har jobbet som klinisk farmasøyt og innen sykehusfarmasien i 17 år, og jobber nå som Fagsjef for Farmasøytiske tjenester ved Sykehusapotekene HF.

 

Kristine Lundereng er utdannet Cand.pharm fra UiT 2003 og har en erfaringsbasert master i Klinisk farmasi fra Uit 2012. Hun har jobbet innenfor sykehusfarmasi de siste 17 årene hvor fokus har vært revisjon, opplæring, produksjon og klinisk farmasi. De siste to årene har hun jobbet med utvikling av arbeidsverktøy for farmasøyter i den nye pasientjournalen til Helse Midt-Norge, Helseplattformen. Dette i kombinasjon med en stilling i ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag som prosjektleder og faglig rådgiver.

 

May Kirsten Nyhuus er utdannet reseptarfarmasøyt fra HiNT (2011). Etter mange års erfaring som apotektekniker i apotek, ble hun i 2007 ble engasjert av Apotek1s servicekontor i forbindelse med planlegging og utrulling av FarmaPro5 og e-resept, samtidig som hun begynte på videreutdanning i farmasi på Apotek1 sitt første reseptarkull.
Hun satt i referansegruppen for apotek ved utrullingen av e-resept og var med å starte Forvaltningsforum, kjedenes og Apotekforeningens forvaltningsforum for FarmaPro5.
Ved siden av å være teamleder på support, har hun de siste årene arbeidet som prosesseier for nytt apoteksystem, og er systemansvarlig for ALFA Reseptur, som nå er under pilotering i Apotek1.

 

Nils Kristian Klev er spesialist i allmennmedisin. Han har over 15 års erfaring som fastlege i tillegg til å ha jobbet som sykehjemslege, helsestasjonslege og i spesialisthelsetjenestene på poliklinikk innen rus og psykiatri. Han har også en master i helseledelse fra UiO. De siste to årene han han ledet av Allmennlegeforeningen og er påtroppende visepresident i Legeforeningen.

 

Nina Glende er utdannet Cand.pharm fra UiO (2000). Hun har jobbet hos Alliance Healthcare/Boots siden 2006 og har erfaring fra apotekdrift, multidoseproduksjon og grossistvirksomhet. De siste årene har hun hatt ulike roller innenfor kvalitetsarbeid og hun leder nå Alliance Healthcare/Boots sin fag- og kvalitetsavdelingen.

 

Nina Linn Ulstein er produktansvarlig for Helsenorge i Norsk Helsenett SF. Hun er utdannet PhD ved industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Hun har ekspertise i verdikjedeoptimalisering og flere års erfaring som konsulent for helsemyndigheter og virksomheter i flere land. Hun er ansvarlig for at Helsenorge utvikles i tråd med innbyggernes og sektorens behov – og bidrar til å realisere helsepolitiske mål. Hun vil fortelle hvordan bruken av Helsenorge har endret seg gjennom koronaepidemien, og om strategi og planer fremover.

 

Reidun L. S. Kjome er utdannet Cand.pharm fra Danmarks Farmaceutiske Højskole i 2002. Hun jobbet to år i farmasøytisk rådgivningstjeneste på Haukeland sjukehusapotek, og har siden 2004 vært tilknyttet Senter for farmasi ved universitetet i Bergen – som stipendiat, postdoktor, og førsteamanuensis i samfunnsfarmasi. Hun leder nå Senter for farmasi, og fikk i 2020 sammen med kollegaer ved UiB innvilget 5 millioner kroner  til prosjektet “FREMFARM – Å utdanne farmasøyter klare til å møte morgendagens utfordringer”. Hun er opptatt av hvordan universitetet kan utdanne de farmasøytene som samfunnet trenger.

 

Robert Jenssen leder Visual Intelligence, et senter for forskningsdrevet innovasjon innen kunstig intelligens, finansiert av Norges forskningsråd og av en rekke partnere fra industrien og fra offentlig sektor. Jenssen er professor og leder av Forskningsgruppa for maskinlæring ved UiT Norges arktiske universitet, og har i tillegg stilling som professor ved Københavns universitet og ved Norsk regnesentral i Oslo. Jenssen har forskningsinteresser i skjæringsfeltet mellom teknologi og helse.

 

Rune Røren er utdannet sivilingeniør fra Trondheim (1997). Han har jobbet med innføring av nasjonale  e-helseløsninger siden 2008, først med automatisk frikort, deretter kjernejournal, e-resept og multidose, nytt folkeregister, og nå som programleder for pasientens legemiddelliste.

 

 

Rønnaug Larsen er utdannet Cand.pharm fra UiO (1992), og tar nå en doktorgrad ved OsloMet innen etterlevelse av legemiddelbruk. Her er hun tilknyttet forskningsgruppen Legemidler og Pasientsikkerhet. Hun satt som leder av Norges Farmaceutiske Forening i årene 2017-2020, og har bred erfaring innen norsk farmasi som blant annet apotekfarmasøyt, apoteker, opplæringssjef i Apokjeden, universitetslektor, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap og kvalitetssjef-apotek i NMD.

 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Ruter, Det Norske Veritas og Norsk Rikstoto, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Silvija tenker og snakker om hvordan digitalisering endrer vår forskning og våre jobber, våre privatliv og vårt samfunn. Hun tror på at «fremtiden tilhører til de som kan høre den komme».

 

Solveig Rostøl Bakken er pasientens stemme i programmet. Solveig er pensjonist, er utdannet sykepleier fra Haukeland sykepleieskole og helsesøster (helsesykepleier) fra Oslo. Hun har en også en videreutdanning i folkehelsevitenskap, veiledning og skadeforebyggende arbeid. Solveig har jobbet både på sykehus og i kommune, og har i tillegg mange års erfaring med Trygge Lokalsamfunn (Safe Community) fra Harstad kommune. Hun har erfaring både som pårørende og bruker. Siden 2018 har Solveig vært brukerrepresentant i det sentrale Brukerutvalget ved OUS. Hun er representant i flere råd, utvalg, komiteer, gode sømløse pasientforløp og utbyggingsprosjekter i OUS. Videre er hun også brukerstemme i forskningsprosjekter ved OUS og Helse Nord.

 

Urd Andestad er utdannet Cand.pharm ved universitetet i Tromsø i 2005 og har vervet som leder for Norges Farmaceutiske Forening som arbeider for å fremme farmasi og farmasøyter. Tidligere har hun jobbet i Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet med refusjon og regelverksforvaltning for legemidler og medisinsk utstyr og senest i industrien med medisinsk utstyr.

 

 

 

 

 

 

 

scrolltop