Programmet 12. november - NFS

Programmet 12. november

 

Programmet i år fordeles over to halve dager, og temaet er:

Digital helse – følger farmasøytene med?

Programleder: Erik Wold

 

 

Fredag 12. november, kl 9-13

 

Kl 9-9.15
Velkommen
Unni Hjelmaas, styreleder i NFS, og Hege Helm, daglig leder i NFS

Markering av Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, er 90 år!
v/ Kathrin Bjerknes, FAI, UiO

 

Kl 9.15-11.00

Fremtidsfarmasøyten: fra generalist til spydspiss?

 

Fremtidens digitale farmasøyt – hvordan kommer den nye hverdagen til å se ut?
Urd Andestad, Norges Farmaceutiske Forening

Hva er viktig for meg?
Solveig Rostøl Bakken, pasient og pårørende

Hva er viktig for meg?
Johan Mikkelborg Moss, nyutdannet farmasøyt

Hvordan endrer vi kurs for å tilrettelegge for fremtidsfarmasøyten?
Representanter fra farmasiutdanningene; Reidun Lisbeth Kjome ved UiB, Guro Forsdahl ved UiT og Kathrin Bjerknes ved UiO

Hvordan ruster vi våre ansatte for framtiden?
Ellen Karine Ous, Apotek 1, Nina Glende, Boots apotek, Hege Willoch, Vitusapotek, Kristin Kvernrød, Sykehusapotekene, Hege Edvardsen, LMI

Pause

Samarbeid i en digital hverdag: hva er viktig for oss?
Nils Kristian Klev, leder Allmennlegeforeningen

Hvilke muligheter kan digitale løsninger skape? Praktisk eksempel fra helseplattformen
Kristine Lundereng, Fagekspert Helseplattformen

Paneldebatt: Er vi klare for å møte framtiden?
Ordstyrer: Erik Wold
Deltagere: Urd Andestad, Solveig Rostøl Bakken, Johan Mikkelborg Moss, Anne Berit Walter (OsloMet), Kathrin Bjerknes, Ellen Karine Ous

 

 

Kl 11-11.10
Pause 

Kl 11.10-11.15
Sponsorhjørne

 

 

Kl 11.15-12.15

Generell, tilpasset & personlig informasjon – hva vil bli den nye normalen?

 

Hvordan legger kunstig intelligens til rette for å løse framtidens helseutfordringer?
Robert Jenssen, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Tromsø

Persontilpasset medisin & RWE: klinisk implementering og hvordan fremtidens legemiddelbehandling ser ut
Bjørg Bolstad, Statens legemiddelverk

Helsedata og ​farmakoepidemiologiske studier – gir de oss bedre folkehelse?
Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Hvordan møte den nye teknologien med de kravene som stilles i GDPR
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

 

 

Kl 12.15-13.00
«Alle vil ha endring, men ingen vil endre seg»  – Endringsledelse
Erica Grunnevoll, prest, ledertrener, fasilitator mm

Farmasøytens rolle som legemiddelekspert i pasientens e-helsetjeneste – hva skal til for å lykkes? Oppsummering
Anne Gerd Granås, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning

Takk for i år!
Unni Hjelmaas, styreleder NFS, og Hege Helm, daglig leder NFS

 

scrolltop