Informasjon til deg som ønsker å holde Pecha Kucha - NFS

Informasjon til deg som ønsker å holde Pecha Kucha

 

Pecha Kucha meldes på ved å sende inn sammendrag/abstract av arbeidet som skal presenteres til post@nfs.no.

Frist for innsending er 15. oktober 2023!

De som ønsker å presentere Pecha Kucha må være påmeldt til Farmasidagene.

 

Tips til Pecha Kucha:

Det blir i år også anledning til å holde frie foredrag på Farmasidagene, i Pecha Kucha-form! Det er satt av tid i programmet kl. 09, fredag 10. november. Dette er en gylden mulighet til å dele av din kunnskap, enten det er et vitenskapelig arbeid, et prosjekt eller annen erfaring/kunnskap du ønsker å dele.

Det spesielle med Pecha Kucha-foredrag er formen. Pecha Kucha, som på japansk betyr «babbel», er et konsept som brukes verden over – også på Farmasidagene! Man får vise 20 slides a 20 sekunder, noe som gir 6 minutter og 40 sekunder på å formidle sin historie, før neste taler står for tur.

TERIAKs Pecha Kucha-pris: kr 10 000 deles ut for beste Pecha Kucha!

TERIAK er et konsulentselskap spesialisert på legemiddelsektoren. Konsulentene har bred kompetanse og erfaring fra lederroller og farmasifaglige funksjoner i apotek, apotekkjeder, grossister, sykehusapotek, sykehusapotekforetak, legemiddelindustri og offentlig helseforvaltning. Se gjerne www.teriak.no for mer informasjon.

Tilskuerne i salen står for avstemmingen, sammen med en komité.

 

Sammendrag
Lag et kort sammendrag av foredraget (maksimalt en A4-side, Times New Roman str 12).
Sammendraget skal være på norsk og inneholde:
– Tittel i fet skrift (vær gjerne litt tabloid)
– Forfatter(e), arbeidssted. Hvis det er flere forfattere, settes en * ved den som skal presentere. E-post og mobilnummer til den som skal presentere.
– Innhold – belys gjerne bakgrunn, problemstilling, ev. forskningsmetode/type arbeid, hovedresultater/budskap og hva man vil få vite mer om ved å høre foredraget.

 

For inspirasjon, se foredragene fra 2022 her:
Emilia Tveitå og Tyra Batey: Studentpartnerskap, Design Thinking-metodikk og studieplanarbeid 
Saleem Iqbal: Migrasjon av utenlandske farmasøyter til Norge 
Pål Rognved: ZinChel- prosjektet: et nytt håp i kampen mot antibiotikaresistens 
Karl Martin Frøseth Forbord: Ny kunnskap om effekten av vitamin D for god beinhelse 
Kristin Rosmo: Funkis & formalin – et fotoprosjekt om Farmasibygningen på Blindern 
Ann Mari Holsæter: Nærings-Ph.d. prosjekt for utvikling av nye sårprodukter ga etablering av forskning på nanofibre som legemiddelform i Norge 
Liv Johanne Wekre og Bente By Jansen: Behovsdrevet innovasjon i Felleskatalogen og Helseplattformen 

Vinneren 2022 var Saleem Iqbal:

 

 

Når du skal holde et Pecha Kucha-foredrag, så lønner det seg….
– å tenke på at du skal fortelle en historie og at powerpoint-presentasjonen bare skal forsterke den. Bruk gjerne bilder, og lite tekst. Vær gjerne litt kreativ med bruk av bilder og enkle illustrasjoner.
– Våg å være litt tabloid og gjør det interessant for en bred målgruppe. Husk at tilhørerne er fra alle deler av farmasien.
– Spiss budskapet ditt, ikke fall for fristelsen til å si så mye som mulig på 6 min og 40 sek.
– Øv på forhånd. Først da vet du hvor mye du rekker å si på 20 sekunder.
– Powerpoint-presentasjonen skal være automatisk innstilt på 20 sekunder per slide. Test på forhånd at dette fungerer. (det skal ikke være animasjoner på slidene).
– Ha det gøy. Det er en gylden mulighet til å nå ut med ditt budskap!

Frist for å melde seg på ved sende inn et sammendrag er 1. oktober!

Dersom det er flere innsendte bidrag enn det er plass til i programmet forbeholder vi oss retten til å velge ut hvilke bidrag som får plass. Alle vil motta svar på sitt innsendte bidrag innen 5.oktober.

scrolltop