Informasjon til deg som skal ha poster - NFS

Informasjon til deg som skal ha poster

 

Poster meldes på ved å sende inn sammendrag/abstract av arbeidet som skal presenteres til post@nfs.no.

Frist for innsending er 15. oktober 2023!

De som ønsker å presentere Pecha Kucha må være påmeldt til Farmasidagene.

 

TERIAKs poster-pris: kr 10 000 deles ut til beste poster

TERIAK er et konsulentselskap spesialisert på legemiddelsektoren. Konsulentene har bred kompetanse og erfaring fra lederroller og farmasifaglige funksjoner i apotek, apotekkjeder, grossister, sykehusapotek, sykehusapotekforetak, legemiddelindustri og offentlig helseforvaltning. Se gjerne www.teriak.no for mer informasjon.

Bedømmelseskomiteen vurderer posterne bl.a. ut fra visuelt inntrykk, faglig innhold, herunder samsvar mellom overskrift og innhold, beskrivelse av hensikten med prosjektet, logisk innhold og overensstemmelse mellom abstract og innhold i posteren.

 

Deltager på Farmasidagene:
De som skal presentere poster eller Pecha Kucha, må selv sørge for å være påmeldt som deltaker på Farmasidagene.

 

 

Postermingling – Det blir i år også arrangert postermingling i de store pausene og du som skal presentere poster blir informert på forhånd om hvilken dag minglingen finner sted for din del. Hver poster må ha en ansvarlig tilstede som er i stand til å svare på spørsmål om arbeidet som ligger bak.

 

Vår populære Posterslam

– eller rett og slett «Det beste fra farmasi Norge ila kun 30 minutter»
Hver deltaker vil få ett minutt (60 sekunder!) til å fortelle det viktigste og mest interessante med sitt prosjekt (NB! Vi har en øvre grense for de som kan delta – så førstemann/-kvinne til mølla!). Deltakere kan kun bruke 2 slides/bilder, inkludert en tittelside. Det første lysbildet skal kun inneholde tittelen, navnene på forfatterne og et bilde av selve posteren. Første slide vises i 10 sekunder for å si hvem man er og tilhørighet, så switcher det automatisk til slide nummer to hvor man har 50 sekunder på seg til å si det viktigste fra posteren. Husk å bruke minimum 16pt.  Send lysbildene som en PowerPoint presentasjon. Vennligst send presentasjonen til artonb@gmail.com innen 1. november.  Etter ett minutt er det neste mann/kvinne sin tur. Tiden telles ned på en skjerm og det ringes i en bjelle etter ett minutt. Det er derfor viktig at du forsikrer deg om at din presentasjon IKKE varer lenger enn ett minutt.

Vi sender ut et tidsskjema til alle deltakere i forkant av posterslamen. Sørg for at du er på plass 15 minutter før programmet starter.

Etter at alle postere er blitt presentert, kan publikum stemme på sin favoritt. Vinneren blir presentert på slutten av kongressen, fredag ettermiddag, etter at også den fysiske posteren er blitt vurdert av juryen.

Posterslam torsdag 17.00-17.30 i Meet-salen!

 

 

 

Vinner av NFS posterpris 2022, Helene Gombos

 

 

Veiledende informasjon om posteren:

 

Abstract
Teksten, inkludert tittel, navn og adresse, må høyst utgjøre et felt på 16 x 24 cm på et A4-ark

 • Bruk Times New Roman 12, tittel i fete bokstaver
 • La det være en åpen linje mellom tittel og forfatter(e)
 • Hvis det er flere forfattere, settes en * ved den som skal presentere innlegget
 • Skriv adresse rett under navn(ene) og la det være en åpen linje før teksten og mellom teksten og eventuelle litteraturreferanser
 • Send inn abstractet som word-dokument (ikke pdf)!

 

Størrelse
Dimensjonene for postere bør ikke være større enn 95 cm (Bredde) x 138 cm (høyde) for å passe inn på posterveggen (se bilde nedenfor).

 

Utseende
Posteren skal være et blikkfang!

 • Tittelen burde være synlig fra flere meters avstand!
 • Unngå for lange og intetsigende tittel. Bruk gjerne spørsmål eller svar på spørsmålet som tittel!

 

Ha en god struktur!

 • Ikke ha for mye tekst, og heller ikke for små bokstaver!
 • Ikke skriv all tekst sammenhengende i posteren. Del det opp i seksjoner!
 • Unngå for mye bruk av farger og bilder!

 

Prioriter innholdet!

 • Ikke forvent at noen bruker mer enn 3-5 minutter på å se på posteren din, sørg for at det viktigste kommer frem!
 • Sørg for at språket i teksten er tydelig og lett å forstå for observatører
 • Punkter du skal/bør dekke:
 • Bakgrunn for prosjektet
 • Prosjektets problemstilling
 • Forskningsmetode
 • Resultater
 • Konklusjoner

 

Slik ser posterveggen ut:

 • vi stiller små nåler til rådighet for oppheng
scrolltop