Presentasjon av programkomiteene - NFS

Presentasjon av programkomiteene

 

Farmasøyten i morgendagens helsevesen

Tore Haslemo, leder av komiteen, Diakonhjemmet sykehus
Aina G. Haugen, Studentrepresentant
Dagrun Eggen, Vitusapotek Jernbanetorget
Irvin Cehajik, representant fra Norges Farmaceutiske Forening
Janne Kutschera Sund, Helsplattformen
Ken Tesaker, representant fra styret i NFS, Teriak AS
Rebwar Saleh, Lovisenberg sykehusapotek
Unni Hjelmaas, Statens legemiddelverk

 

Apotek i morgendagens helsevesen

Linn Christin Gudmundsen, NMD, Ditt apotek
Beate Garcia, UiT- Norges arktiske universitet, representant fra styret i NFS
Ellen Karine Ous, Apotek 1
Hanne Andresen, Apotekforeningen
Khai Nguyen Do, Studentrepresentant
Line Storesund Rondan, GSK
Torill Marita Andersen, Sykehusapotekene HF

 

 

 

Alfabetisk på fornavn:

Aina G. Haugen er opprinnelig fra Trondheim, men flyttet til Oslo for å studere farmasi på OsloMet i 2017. Hun ble denne våren uteksaminert med master i farmasi fra NTNU, hvor hun har skrevet masteroppgave på Senter for Psykofarmakologi på Diakonhjemmet, Oslo. Hun har vært engasjert i det lokale studentmiljøet, og har blant annet vært sekretær i den lokale linjeforeningen, og Nasjonal Offiser for NoPSA og dermed hatt hatt ansvaret for å planlegge og gjennomføre NoPSAs årlige nasjonale kongress 2023. Aina ser nå frem til et spennende arbeidsliv med nye utfordringer og gode erfaringer!

 

Beate Garcia er utdannet cand.pharm fra UiT Norges arktiske universitet (UiT) i 2003 med doktorgrad fra 2011. Hun jobber i dag som førsteamanuensis ved Institutt for farmasi ved UiT hvor hun underviser i klinisk farmasi. Hun har blant annet ansvar for farmasistudentene som er ute i klinisk praksis på masterprogrammet. Beate er medlem av forskningsgruppen IPSUM (identification and prevention of suboptimal use of medications) som forsker på riktig bruk av legemidler og hvordan farmasøytressursene kan utnyttes bedre for å få dette til.

 

Ellen Karine Ous er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1996. Ellen Karine er Fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1 Gruppen AS. Hun har lang erfaring i apotekbransjen, og har gjennom ulike roller bidratt til utviklingen av apoteks rolle og profesjonalisering siden ny apoteklov i 2001.

 

Hanne Andresen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo 1995. Hanne har lang erfaring fra arbeid i ulike roller innen fag, kvalitet og logistikk fra NMD, før hun i 2014 etablerte et frittstående apotek. Etter 6 år som apoteker på Maura apotek begynte hun som fagdirektør i Apotekforeningen.  Der jobber hun med utvikling av bransjefelles tjenester i apotek og forankring av apotek som en viktig del av primærhelsetjenesten.

 

Irvin Cehajik er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo 2005 med mastergrad i mikrobiologi og erfarings basert master i Klinisk farmasi 2013. Som tidligere hovedtillitsvalgt for Sykehusapotekene HF innehar han nå tillitsverv fra sentralstyret ved Norges Farmaceutiske Forening, og er i tillegg valgt som ansattes representant i styret til Sykehusapotekene HF. For tiden er Irvin ansatt ved Sykehusapoteket Oslo, avdelingen for farmasøytiske tjenester, og arbeider til daglig som faglig rådgiver innen farmasi, onkologi, helseinformatikk, kvalitetsarbeid og dataanalyse ved Regional Fagforvaltning Medikamentell Kreftbehandling HSØ.

 

Janne Kutschera Sund er cand.pharm fra UiO og jobber som fagleder for legemiddelområdet i Helseplattformen. Hun har bred erfaring innen sykehusfarmasi, undervisning, klinisk farmakologi og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Janne har blant annet vært fagsjef ved Sykehusapotekene i Midt-Norge, har drevet med klinisk forskning og vært sentral i etablering av masterstudiet i farmasi ved NTNU. Helseplattformen innfører en felles elektronisk pasientjournal for kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. På legemiddelområdet vil Helseplattformen etablere en felles, oppdatert legemiddelliste tilgjengelig for både pasienten selv og helsepersonell i regionen, legge til rette for generisk forordning og forskrivning og gi god støtte for legemiddelhåndtering.

 

Ken Tesaker er farmasøyt (cand.pharm) med tilleggsutdannelse (MBA) i strategi og ledelse. Han har erfaring fra legemiddelgrossist, apotek, apotekkjededrift, konsulentvirksomhet og helseforetak. Han er i dag leder av konsulenthuset Teriak.

 

Khai Nguyen Do kommer fra byen Lillestrøm og studerer farmasi ved UiO. Han er engasjert i det lokale studentmiljøet og har vært i ulike verv. Han har blant annet vært styremedlem i farmasøytisk idrettsforening, studentrepresentant i Farmasøyter Uten grenser, og økonomiansvarlig i det lokale tidsskriftet Veneficus Tidsskrift. For øyeblikket er han økonomiansvarlig i Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjon og lokal representant for Veneficus i NoPSA styret. Khai er veldig opptatt av å skape faglige og sosiale arrangementer og vise studentene spennende muligheter innenfor farmasi. Khai var ansvarlig for studentmedhjelperne under Farmasidagene 2022.

 

Line Storesund Rondan er cand.pharm fra UiO i 1998. Line har over 23 års erfaring fra legemiddelindustrien (AstraZeneca og GSK) i ulike roller. Hun har vært innom medisinsk informasjon, regulatorisk arbeid, bivirkningshåndtering, salg, markedsføring, markedsanalyse, markedstilgang/helseøkonomi, samfunnskontakt og kommunikasjon. Line har erfaring med personalansvar og ledelse, og har siden 2015 hatt ulike lederroller. I dag er hun leder for myndighetskontakt og kommunikasjon i GSK.

 

Linn Christin Gudmundsen er utdannet cand.pharm fra UiT 2008 og har en MBA i økonomi og strategisk ledelse fra UiT 2022. Linn har vært apoteker i en årrekke og har de siste sju årene også vært salgssjef for frittstående apotek i NMD. Fra høsten av blir Linn en del av GSKs vaksineteam og vil tiltre stillingen som Brand Manager.

 

Rebwar Saleh har master i farmasi fra UiT Norges arktiske universitet, 2013. Han har jobbet ulike steder innen farmasien (undervisning, rekruttering, farmasøytisk rådgivning, GDP og klinisk farmasi). Idag er han ansatt hos Lovisenberg sykehusapotek. I 2022 var han medlem i helsepersonellkommisjonen.

 


Foto: Nicolas Tourrenc

Tore Haslemo er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo 2004 med doktorgrad fra 2012. Tore er avdelingsleder ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus og førsteamanuensis II ved farmasiutdanningen ved OsloMet. Han jobber med persontilpasset behandling i psykiatrien, særlig farmakogenetisk testing, legemiddelmonitorering og interaksjoner. Tore fullførte i 2023 Master i Helseadministrasjon ved UiO med temaet innovasjonsarbeid i sykehus.

 

Torill Marita Andersen er utdannet cand. pharm fra Universitetet i Oslo 2006, og har en bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft fra indøk, NTNU 2023. Hun har mange års erfaring som apoteker i Boots og som fagsjef i Sykehusapotekene HF bak seg. Hun jobber i dag som leder for prosjektavdelingen i Sykehusapotekene HF. Torill også en av to drivere bak instagramkontoen  «instafarmasøytene», en fagkonto med hverdagsfarmasi for folk flest.

 

Unni Hjelmaas er cand.pharm fra UiO 1987. Hun har bred erfaring fra legemiddelindustrien. Hun har jobbet 22 år i Roche, blant annet på hovedkontoret i Sveits og som administrerende direktør i Norge. Unni har også jobbet 6 år for norske Biotech-selskaper, 4 av disse som CEO for Lytix Biopharma. Hun har sittet 14 år i styret i Legemiddelindustrien, og var styreleder 4 av disse årene.  Videre har hun sittet i styret for Oslo Cancer Cluster og Legemiddelansvarsforsikringsordningen. Siden januar 2018 har hun vært leder for enhet Riktig legemiddelbruk på Legemiddelverket.

 

scrolltop