Workshop med Apokus - NFS

Workshop med Apokus

 

 

 

Workshop torsdag 9. november, kl. 11.15-12.15 og kl. 14-15:

Alkohol og legemidler

v/ Susanne Ankarstrand, utviklingsfarmasøyt Apokus og Olav Spigset, overlege og professor i klinisk farmakologi, St. Olavs hospital / NTNU.

 

Noen ganger kan inntak av alkohol gi skadelige interaksjoner med legemidler. Det kan føre til rusforsterkning, uønskede bivirkninger og i noen tilfeller terapisvikt. Hvordan kan du som farmasøyt veilede om bruk av alkohol og legemidler? I denne workshopen skal vi diskutere pasientcaser, og du vil få konkrete tips til hva det er viktig å vurdere.

 

Antall deltakere: 40

 

 

 

Workshop fredag 10. november, kl. 11.15-12.15 og kl. 14-15

Kunstig intelligens og farmasøytens rolle i pasientbehandling

v/ Solveig Vist og Sara Bremer, utviklingsfarmasøyter fra Apokus og Simen Oftebro Skulberg, Head of AI, We are learning

 

Kunstig intelligens (KI) vil påvirke måten mange jobber på. Hvordan kan KI påvirke apotekfarmasøytens rolle i oppfølgingen av legemiddelbrukere? Hvilke nye muligheter og behov kan teknologien føre til? Hva kan være viktige utfordringer og begrensninger?

I denne workshopen skal vi ta utgangspunkt i noen eksempler og sammen diskutere hvordan KI kan påvirke apotekfarmasøytens rolle i pasientbehandlingen. Vi har også med oss KI-eksperten, Simen Oftebro Skulberg, som vil gi innspill underveis.

 

Antall deltakere: 40

 

scrolltop