Programmet 11. november - NFS

Programmet 11. november

 

Programmet i år fordeles over to halve dager, og temaet er:

Digital helse – følger farmasøytene med?

Programleder: Erik Wold

 

 

Torsdag 11. november, kl 14-18

 

Kl 12.00-13.30
Workshop med Apokus; 
Hvordan snakke om bivirkninger
– begrenset antall plasser, egen påmelding i påmeldingen til Farmasidagene

Hvordan snakke om bivirkninger? Ved Bård Fossli Jensen i samarbeid med Apokus. Du får konkrete tips om kommunikasjon rundt bivirkninger. Gjennom praktiske øvelser skal vi lære av hverandre, og noen får mulighet til å trene selv.

Les mer her

 

Kl 14.00-14.30
Velkommen
Unni Hjelmaas, styreleder i NFS, og Hege Helm, daglig leder i NFS

Morgendagens helsetjeneste – hvordan ser den ut og hva skal til for å lykkes?
Silvija Seres, investor, teknolog og leder av LØRN

 

Kl 14.30-15.40

Digital samhandling – bedre pasientbehandling?


Pasientens legemiddelliste

Rune Røren, Direktoratet for e-helse

Helseplattformen
Janne K. Sund, Helseplattformen

KOBLE: Kunnskapsbasert oppslagsverk for barns legemidler
Helene Grytli, Norsk legemiddelhåndbok, prosjektleder for KOBLE

Sofaprat/Paneldebatt
Ordstyrer: Erik Wold
Deltagere: Rune Røren, Janne K. Sund og Helene Grytli

 

Kl 15.40-15.50
Pause

 

Kl 15.50- 16.05
Utdeling av Det Giftig Kors
Hedvig Nordeng på vegne av styret i NFS

 

Kl 16.05- 16.30
Hvordan skal vi styrke pasientstemmen i en digitalt støttet helsetjeneste?
Gro Berntsen, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet,  og Nasjonalt senter for e-helse forskning

 

Kl 16.30-17.30

Ny teknologi gir nye arbeidsprosesser og nye pasientforløp

 

Digitalt løft i apotek I
Eik v/ Anne Lise Härter, Apotekforeningen

Digitalt løft i apotek II
Prosesseier for pilot i Apotek 1 v/ May Kirsten Nyhuus, Apotek 1

Helsenorge.no: Hva bør farmasøyter vite?
Nina Linn Ulstein, Helsenorge.no

Virtuell pasientomsorg
Elisabeth Haug, Farmasiet 

Paneldebatt:
Blir pasientens behov ivaretatt virtuelt?
Ordstyrer: Rønnaug Larsen
Deltagere: Gro Berntsen, May Kirsten Nyhuus, Anne Lise Härter, Nina Linn Ulstein, Elisabeth Haug

 

Kl 17.30-17.35
Sponsorhjørne

Kl 17.35-17.50
Kåring av beste Pecha Kucha 

Avslutning av dag 1

scrolltop