Det Giftige Kors, Crux venenifera - NFS

Det Giftige Kors, Crux venenifera

 

Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

 

Ordenen Det giftige korsCrux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Det giftige kors ble innstiftet av Farmasøytenes Idrettsforening i 1924 og ble overdratt til Norsk Farmaceutisk Selskap i 1939.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

 

Skjema for nominasjon, klikk her
Frist: 1. oktober 2023

 

Klikk her for å se hvem som er ordensbærere

 

Før du fyller ut skjemaet for å nominere en person, så oppfordres du til å lese gjennom statuttene, se link til disse nedenfor.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

  • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
  • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
  • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
  • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

Statuttene til det Giftige Kors

scrolltop