Programmet fredag - NFS

Programmet fredag

 

Fredag 10. november

 

Last ned pdf av programmet her

 

 

Workshop med Apokus

kl 11.15-12.15 og kl. 14-15: Kunstig intelligens og farmasøytens rolle i pasientbehandling

 

Klikk her for mer informasjon

 

 

 

kl 09-10.45: Fellesprogram

Pecha Kucha; 400-sekunder-foredrag – m/ avstemming

v/ Maren Krogh, seniorrådgiver E-helse, Apotekforeningen, og Arton Baftiu, Medical Advisor, Neuroscience, Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA)

 

Overrekkelse av Det Giftige Kors

v/ Hedvig Nordeng og Ken Tesaker, Norsk Farmasøytisk Selskap

 

 

kl 10.45-11.15 PAUSE

 

 

kl 11.15-12.45: Parallellsesjon 1

Farmasøyten i morgendagens helsevesen

 

Farmasøyter i persontilpasset medisin – Fra nasjonale systemer til pasientbehandling

Møteledere: Tore Haslemo, Avdelingsleder, Diakonhjemmet sykehus, førsteamanuensis II OsloMet, og Aina Haugen, masterstudent NTNU

 

Korte innlegg og diskusjon:

 • Ambisjoner for nasjonale beslutningsstøttesystemer. Sentral forskrivningsmodul
  v/ Norsk Helsenett, TBA
 • Forskning og bruk av rutineanalyser for legemiddelmonitorering og farmakogenetikk
  v/ Espen Molden, Forskningsleder Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, professor II Universitetet i Oslo
 • Verktøy for farmakologisk tilpasset behandling
  v/ Nils Tore Vethe, Seksjonsleder Klinisk farmakologi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
 • Farmakologi på knivseggen – Oppfølging av pasienter med blodsykdommer
  v/ Mathias Austli, Klinisk farmasøyt, Sykehusapotekene HF

 

Hvor mye legemiddelkompetanse i helsekompetanse?
Hva sier forskning på helsekompetanse om behovet for legemiddelkompetanse en trenger for å ivareta medbestemmelse og ta ansvar for egen helse?
v/ Christopher Le, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, og stipendiat, Høgskolen i Innlandet

 

 

kl 11.15-12.45: Parallellsesjon 2

Apotek i morgendagens helsevesen

Helseberedskap og trygge systemer for fremtiden

Dagens verden krever sikre systemer og en fremoverlent apotekbransje.

Møteledere: Line Storesund Rondan, GSK,  og Nina Berg, Sykehusapotekene HF

 

Organisering av Nasjonal legemiddelberedskap – hva er og kan apotekenes rolle bli i legemiddelberedskapsarbeidet?
v/ Kirsten Hjelle, Seniorrådgiver, Avdeling Retningslinjer og fagutvikling, Helsedirektoratet

 

Legemiddelmangel fra A til Å – Panelsamtale med ulike aktører i legemiddelkjeden
v/ Nina Berg, Beredskapsrådgiver, Sykehusapotekene

 

E-helse – Trygghet og økte muligheter for fremtiden
Apotekene tar i bruk nye, tryggere apoteksystemer som gir nye muligheter for fremtiden. Hvilke muligheter gir EIK på tvers av helseaktører? Hvordan kan tilgang til Pasientens legemiddelliste endre farmasøytens arbeid?
v/ Anne Lise Härter, Direktør for e-helse, Apotekforeningen

 

E-helse – FarmaPro ved veis ende – hvilke muligheter gir kjedenes nye apoteksystem?
De største apotekkjedene fysisk og på nett viser en forhåndstitt av sine nye apoteksystemer, og vi får høre hvilke muligheter de nye systemene kan gi i fremtiden.

 • Apotek 1
 • Alliance Healthcare/Boots apotek
 • Norsk Medisinaldepot/Vitusapotek, v/ Bavan Dehghan-Shafei
 • Farmasiet, v/ Linda Tuften Høistad
 • Sykehusapotekene

 

kl 12.45-14.00 PAUSE – kl 13.30-14.00: Postermingling

 

 

kl 14.00-16.00: Fellesprogram

 

iSIMPATHY – ensuring the best medication outcomes for patients

Møteleder: Anne Gerd Granås, Professor, Farmasøytisk institutt, UiO

iSIMPATHY har som mål å sikre at pasienten bruker sine legemidler riktig, både i dag og på lang sikt. Dette gjøres ved å trene farmasøyter og annet helsepersonell til å gjennomføre legemiddelgjennomganger, med fokus på en felles tilnærming for at pasienten skal kunne håndtere bruk av mange legemidler. Resultater presenterer fra det spennende iSIMPATHY-prosjektet som er innført i Nord-Irland, Skottland og Irland.

v/ Professor Michael Scott, Head of Pharmacy & Medicines Management, Director of MOIC (Medicines Optimisation Information Centre), Northern Health and Social Care Trust, Northern Ireland

 

 

Utdeling av TERIAKs posterpris og TERIAKs Pecha Kucha pris

Utdeling ved Per Olav Kormeset, Director, Teriak AS

Komiteen består i tillegg av:

 • Arton Baftiu, Medical Advisor Neuroscience, Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA)
 • Marianne Lea, postdoc klinisk farmasi, Universitetet i Oslo, klinisk farmasøyt, Sykehusapotekene HF
 • Hege Sletvold, førsteamanuensis, Nord Universitet, Namsos

 

 

Farmasøyter i fremtidens helsevesen – Studentstemmene og avslutningsprat med komitelederne

TBA

 

 

Avslutning av Farmasidagene 2023

v/ Hege Helm, daglig leder, Norsk Farmasøytisk Selskap

scrolltop