Programmet torsdag - NFS

Programmet torsdag

 

Torsdag 9. november

 

Last ned pdf av programmet her

 

 

Workshop med Apokus

kl 11.15-12.15 og kl. 14-15: Alkohol og legemidler

 

Klikk her for mer informasjon

 

 

 

kl 09-09.30: Fellesprogram

Velkommen

v/ Hege Helm og Ken Tesaker, hhv. daglig leder og styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap

 

kl 9.30-10.30

Innledning av Farmasidagene 2023

Møteleder: Ken Tesaker, leder av hovedprogramkomiteen, leder av konsulenthuset Teriak

 

The future of pharmacists in an evolving health care system​
v/ Dr Rocco Friebel, London School of Economics

Dr Rocco Friebel is an Assistant Professor of Health Policy, Director of the Global Surgery Policy Unit (a partnership between the London School of Economics and Political Science and the Royal College of Surgeons England), and Deputy Director of LSE Health. He is specialised in the economics of health system delivery and the evaluation of complex interventions aimed at improving quality of care. His research comprises the fields of health policy evaluation, patient safety, universal health coverage, and surgical priority setting. Rocco’s broader research interests include the impact of public and regulatory policy on health and health care systems.

 

Tid for handling og fremtidens apotek
v/ Birgitte Lloyd, leder NFF

 

Kort presentasjon av utstillere:

 • Fresenius Kabi
 • Thea Nordic AB

 

kl 10.30-11.15 PAUSE

 

 

kl 11.15-12.30: Parallellsesjon 1

Farmasøyten i morgendagens helsevesen

 

Tid for handling

Møteledere: Unni Hjelmaas, Seksjonssjef, Statens legemiddelverk, Rebwar Saleh, Lovisenberg Sykehusapotek

 

Hva gjør farmasøyter i fremtiden? – eksempler fra i dag

 • Farmasøyt i industrien
  v/ Arton Baftiu, Medical Advisor Oncology, Janssen Norge
 • Farmasøyt på sykehus
  v/ Kajsa Rinstad, Sykehusapoteket i Trondheim
 • Farmasøyt i kommune
  v/ Ellen Riksvold, Kommunefarmasøyt, Tromsø kommune
 • Farmasøyt i hjemmetjenesten 
  v/ Stine Haustreis, Klinisk farmasøyt, Midtbyen hjemmetjeneste, Tromsø kommune
 • Pasientens opplevelse av samhandling med farmasøyter utenom apotek
  TBA

 

La oss snakke om tverrfaglig samarbeid, ikke profesjonskamp og oppgaveglidning

Møteledere: Dagrun Eggen, Vitusapotek Jernbanetorget, og Irvin Cehajik, Sykehusapotekene Oslo

 

 • Farmasøytbidrag i KUPP – Hvordan blir det tatt imot av fastlegetjenesten?
  v/ Terje Nilsen, RELIS Nord
 • Tverrfaglige fora for farmasøyter i kommunehelsetjenesten – Hva er de, og hva bidrar farmasøyter med?
  v/ Elin Trapnes, Sykehjemsetaten, Oslo Kommune
 • Hva trenger sykehuslegen av farmasikompetanse tilgjengelig?
  v/ Ali Ali, lege og farmasøyt, OUS
 • Askin.no – Virtuelt samarbeid mellom apotek/farmasøyt og nettlegetjenester
  v/ Mohammad Rizvi, hudlege

 

 

kl 11.15-12.30: Parallellsesjon 2

Apotek i morgendagens helsevesen

 

Tjenster i apotek

Møteleder: Hanne Andresen, Fagdirektør, Apotekforeningen

 

Tjenester i apotek er en suksesshistorie og baner vei for nye fremtidige tjenester.

Dagens bransjefelles apotektjenester:

Hvilke tjenester og status
v/ Hilde Ariansen, Apotekforeningen

Fra ide til nasjonal bransjestandard – samtale om arbeidet i Fagutvalget
Samtaleleder er Hanne Andresen, Apotekforeningen

Er du nysgjerrig på hvordan sterke konkurrenter samarbeider om tjenester til det beste for kunden? Her får du høre fra medlemmer i fagutvalget hvordan apotekbransjen arbeider med faglige standarder.

 • Hans-Petter H Johannessen, Fagdirektør Sykehusapotekene HF
 • Nina Glende, Fag- og kvalitetsdirektør Boots Norge
 • Ellen Karine Ous, Fag- og kvalitetsdirektør Apotek 1
 • Hege Willoch, Fag- og kvalitetsdirektør Vitusapotek

 

Nye tjenesteprosjekter

 • Migrenesamtalen
  v/ Rebekka Gitlestad, Apotek 1
 • Blodtrykksmåling og p-pilleforskrivning
  v/ Mona Skogsrud Bugge – NMD/Vitusapotek, Michael Kumar – Maja.no

 

Pilotprosjekt Medisinstart Diabetes Type-2

Vi får høre erfaringer fra prosjektet som pågår i mange av landets apotek. Hvordan passer Medisinstart for pasienter med diabetes type 2? Hvilke problemstillinger hjelper vi pasientene med? Hva synes fastleger om Medisinstart og hvilken informasjon fra samtalene er relevant for dem å få? Hvordan har de første digitale meldingene mellom farmasøyt og lege fungert?

v/ Hilde Ariansen, Apotekforeningen, Dr. Stein Waaler, Allmennlege, Karianne Kjos Ødegård, Apoteker Jessheim apotek

 

 

kl 12.30-14.00 PAUSE – kl 13.30-14.00: Postermingling

 

 

kl 14.00-15.45: Parallellsesjon 1, forts.

Farmasøyten i morgendagens helsevesen

Teknologi og digitalisering

Møteleder: Ken Tesaker, Teriak

 

 • Helseplattformen -Konseptet og hvorfor gjør vi dette?
 • Erfaringer fra implementering og drift.
 • Hvilke muligheter gir Helseplattformen på legemiddelområdet?
  v/ Nina Kongshaug, Helseplattformen

 

Lukket legemiddelsløyfe – Hvilke muligheter ser man for seg i fremtiden?
Hvordan jobber vi for å lukke legemiddelsløyfen?
Hva trenger vi hjelp til fra industrien og hva er fremtiden?
Er ompakking bærekraftig og riktig?
Hvilke alternativer finnes?
på sykehus og primærhelsetjenesten.

 • Erfaring fra Helseplattformen
  v/ Elizabeth Aa, St. Olavs Hospital, og Janne Kutschera Sund, Helseplattformen
 • Erfaring fra Helse Sør-Øst
  v/ Thomas Bäckstrøm, Sykehusapoteket Østfold
 • Forskerperspektivet: Hvorfor er det vanskelig å måle effektene av teknologi på pasientsikkerhet?
  v/ Alma Mulac, Farmasøytisk Institutt, UiO

 

Hvordan vil AI og beslutningsstøtte påvirke fremtidens farmasøytrolle?
v/ Håvard Thøgersen Bøyum, Deepinsight AS

 

 

kl 14.00-15.45: Parallellsesjon 2, forts.

Apotek i morgendagens helsevesen

 

Fremtidens farmasøyt i apotek og på nett

Møteleder: Ellen Karine Ous, Fag- og Kvalitetsdirektør, Apotek 1

 

Kundene handler både fysisk og digitalt, og både apotek og det farmasøytiske tilbudet tilpasser seg morgendagens kunder.

Utvidelse av tjenester i apotek som en del av fremtidens løsninger

 • Hvordan kan rekvireringsrett for vaksiner for farmasøyter bedre vaksinedekningen i Norge?
  Vil Norge følge i fotsporene til en rekke andre europeiske land?
  v/ Birgitte Lloyd, Leder NFF
 • Hvordan kan apotek bidra i kommunehelsetjenesten?
  Apotek1 Brandbu har lykkes med å få til et helt unikt samarbeid med kommunens helsetjeneste.
  v/ Sissel Ludvigsen, Apoteker Apotek 1 Brandbu, og Lisa Tolpinrud, Beredskapskoordinator Gran kommune

Mentalising som metode i kundemøtene
I mange danske apotek har de endret måten de tenker, kommuniserer og løser problemer på i kundemøtene. Vi får lære mer om hva metalising er, og hvordan danske farmasøyter jobber for å vedlikeholde denne kompetansen.
v/ Dr. Charlotte Rossing, Danish College of Pharmacy Practice, Denmark

 

En kunde – en reise: Nettapotek – en del av en omnikanal kundereise
Vi lærer mer om hva som ligger i begrepet omnikanal og hvordan Norges største apotekkjede tenker rundt den digitale kundereisen.
v/ Simen Hoff Hansen, Apotek 1

 

Informasjon og veiledning i en digital kundereise
Hvordan møte apotekkundene der de er med det de trenger? Hvordan fungerer kundeveiledning i et digitalt apotek i dag, og hva er mulighetene fremover?
v/ Stig Henning Pedersen, Driftsdirektør Farmasiet

 

 

kl 15.45-16.05 PAUSE

 

kl 16.05-17.00: Fellesprogram

Paneldebatt

(i samarbeid med begge komiteene):

Debattleder: Rune Mørck Wergeland

 

Hvordan bruke farmasøytisk kompetanse bedre når krisen i helsetjenesten skal løses?

Helsepersonellkommisjonen rapporterer om høy belastning og mangel på leger og sykepleiere i ei tid hvor det i løpet av få år vil være flere eldre enn yngre i Norge. Samtidig viser en ny studie at 1 av 5 blir innlagt på sykehus på grunn av legemidlene de bruker. I Norge finnes det tusenvis av høykompetente farmasøyter som kan avhjelpe i mangelen på helsepersonell og sørge for bedre og mer optimalisert legemiddelbruk. Da NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig ble presentert, ga den en god beskrivelse av dagens apoteksystem, men er blitt kritisert for ensidig å fokusere på konkurransevilkår i apotekbransjen, fremfor i større grad å belyse hvordan farmasøytene kan bidra med flere tjenester og sikre bedre og mer riktig legemiddelbruk.

Hva skal til for at farmasøyters kompetanse tas bedre og mer effektivt i bruk?

Vi tar debatten!

 

kl 17.00-17.30: Fellesprogram

Posterslam

Møteleder: Arton BaftiuMedical Advisor Neuroscience, Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA)

Sammen med komiteen: Per Olav Kormeset, Director, Teriak, Marianne Lea, postdoc klinisk farmasi, Universitetet i Oslo, klinisk farmasøyt, Sykehusapotekene HF, Hege Sletvold, førsteamanuensis, Nord Universitet, Namsos

 

scrolltop