Postere - NFS
 

Posterne stilles ut i Meet-salen, bakerste del, og her er rekkefølgen på årets postere:

(Klikk på tittelen for å lese abstrakt)

 

 1. Interprofesjonelt samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjeneste for å optimalisere legemiddelbruk hos eldre (IMMENSE-studien) – en randomisert klinisk studie
  Jeanette Schultz Johansen, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Kjerstin Havnes, Eirin Guldsten Robinson, Hilde Ljones Wetting, Stine Haustreis, Lars Småbrekke, Elena Kamycheva, Beate Hennie Garcia*
 2. Legemiddelsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester: en vitenskapelig antologi
  Hege Sletvold*, Rose Mari Olsen
 3. KoRiP – Kvalitet og relevans i praksis 
  Hege Sletvold*, Linda Amundstuen, Ole Johan Lien, Eli Johanne H. Engen, Emma D. Johansen, Sissel W. Hansen, Ingunn Skjesol
 4. Søterot, en bitter og glemt norsk medisinplante
  Lin Zhang, Lene Sandvik, Emilie Steinbakk Ulriksen, Håvard Hoel, Karl Egil Malterud, Kari Tvete Inngjerdingen, Marit Inngjerdingen, Helle Wangensteen*
 5. The Administration Management System for Covid-19 vaccination in Norwegian pharmacies
  Hilde Ariansen*, Tore Reinholdt, Hanne Andresen, Marius Christensen, Anders Stormo
 6. Kvantifisering av bitterstoffer i (u)tradisjonelle tilberedninger av søterot (Gentiana purpurea)
  Håvard Hoel*, Helle Wangensteen
 7. Utprøvende legemiddelbehandling (unntaksordningen, off-label, off-licence): slik gjør vi det med søknad og reseptskriving i Helse Bergen
  Ida M. Kallekleiv*, Tormod K. Bjånes, Jannicke S. Wathne
 8. Medicine shortages in Norwegian pharmacies in 2019 and 2022
  Janne Smedberg*, Oddbjørn Tysnes, Jon Andersen, Hanne Andresen
 9. Cyclodextrins: Common excipients, novel application
  Kristine Opsvik Wikene*, Graeme McRobbie, Imtiaz Khan
 10. Bli ein legemiddeldetektiv – eller, kvifor, kva og korleis melde biverknader
  Lillan Mo Andreassen*, Hanne Stenberg-Nilsen, Solveig Vorren, Hanne Fiskvik Fleiner
 11. Å få det til å henge sammen – ved å henge sammen. Samlæring og hverandre-vurdering i farmasiutdanningen
  Malene Stenevik*, Joseph Mulindwa, Aileen Cathrine Lien, Linda Amundstuen
 12. Komorbiditet blant eldre, sykehusinnlagte pasienter vurdert ved ulike tilnærminger – IMMENSE-studien
  Tript Kaur*, Jeanette S. Johansen, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Beate Garcia
 13. Medisinstart bidrar til at legemiddelrelaterte problem avdekkes og løses for pasienter med kardiovaskulær sykdom i sykehusapotek
  Martha Louise Cuevas-Østrem*, Katrin Bjerknes, Katrine Bøvre, Yvonne Andersson
 14. Et verktøy for å ivareta hensiktsmessig bruk av behovsmedisiner og pasientsikkerhet i legemiddelhåndteringen: Helsepersonell sine erfaringer med medisinlister i omsorgsboliger for eldre
  Marianne Kollerøs Nilsen*, Hege Therese Bell
 15. Pasientens legemiddelliste i sykehus
  Ragnhild Djønnea Østerhus*, Jannicke Slettli Wathne, Kristin Slettvåg, Anette Vik Jøsendal, Unn Manskow
 16. “Jeg begynte å se og føle ting på nye måter, dette er absolutt noe jeg vil ta med meg fra studiene” – Bruk av reflective audio-notat (RAN) i farmasiutdanningen
  Mirey Alfarah, Aase Merethe Raddum, Lone Holst, Reidun Lisbeth Kjome
 17. Debatt som læringsform i klinisk farmasi
  Aase Merethe Raddum, Lone Holst, Reidun Lisbeth Kjome, Mirey Alfarah
 18. Kartlegging og analyse av henvendelser til sykehusapotek
  Selma Johanne Sørstrand Andreassen*, Ragnhild Haugse, Anne Elise Monclair, Jannicke Slettli
 19. The pharmacy as a health care service – best practice for the OTC counselling
  En observasjonsstudie i apotek

  Helene Gombos*, Hege Sletvold, Karin Svensberg, Tonje Krogstad
 20. Etikkrådet for farmasøyter i Norge (informasjon om Etikkrådet)
  Marit Waaseth
 21. Developing a pharmacy COVID-19 vaccination service in Norway
  Tore Reinholdt*, Hanne Andresen, Hilde Ariansen, Janne Smedberg
 22. Farmasøyter syn på og bruk av farmasøytisk skjønn
  Wiphawee Bunmeepom
 23. Handling a Sudden Tenfold Increase in ICSRs – Lessons Learned During the SARS-Cov-2 Pandemic
  Hilde Samdal*, Marianne Grebstad Dale, André Einhaug, Gro Evensen, Birgitta Grundmark, Line Hagen, André Luong, Pernille Harg

 

 

 

 

 

scrolltop