Farmasidagene 2019 - NFS

Farmasidagene 2019

 

Farmasidagene 2019 arrangeres 7. – 8. november i Meet Ullvaal, Ullevaal stadion, Oslo

 

 

Kongressen ble konseptgodkjent av LMI 5.4.19.

 

Hver av dagene kvalifiserer til 5 FEVU-poeng.

 

I år kommer Farmasidagene til å ta for seg to hovedtemaer; samhandling og immunterapi. To programkomiteer, ledet av henholdsvis Ragnar Gåseby, cand.pharm (konsulent og eier av G2M Consult RG), og Unni Hjelmaas, cand.pharm (enhetsleder på Legemiddelverket) har satt sammen et fantastisk program for oss. Se mer informasjon i underpunktene til venstre.

 

Samhandling i helsevesenet – farmasøyters bidrag til pasientens beste

Samhandling – en forutsetning for å skape det beste resultatet for pasienten.
Farmasøytisk kunnskap er en essensiell komponent i legemiddelomsorgen. Men for å oppnå de ønskede resultatene hos brukerne av legemidler, er det minst like viktig at vi er flinke til å samhandle både med brukerne og med våre kolleger i helsevesenet. I løpet av de to dagene vil vi ta for oss en rekke sider ved samhandling med fokus på legemiddelomsorgen og hva du som farmasøyt kan gjøre på dette området for å sikre det ønskede resultatet hos legemiddelbrukerne i årene fremover. Vi vil belyse dette gjennom en rekke eksempler på god samhandling i dagens legemiddelomsorg og drøfte problemområder der samhandling helt klart vil kunne bedre legemiddelomsorgen ytterligere.

 

Immunforsvaret – kroppens eget «legemiddel»? Lær hvordan vårt immunsystem kan utnyttes i kampen mot sykdom

I de fire sesjonene vil du lære om kroppens selvforsvar, hvordan dette påvirkes av sykdom og hvordan det kan brukes i behandling. Du vil få høre om erfaring fra klinikere, sykehusfarmasøyter, forskningsprosjekter, legemiddelindustri og ikke minst fra pasienten selv. Hvilke typer immunterapi finnes i dag – og hvilke er under utvikling? Hvem bør få immunterapi? Hvorfor virker det på noen, og ikke på andre? Hva slags bivirkninger gir immunterapi? Alt dette får du høre om, og til slutt skal vi snakke om hvor immunterapien beveger seg fremover. Som behandlingsprinsipp har den fått fotfeste i kreftbehandlingen, men det er ingen tvil om at den også beveger seg over på andre terapiområder. Derfor vil disse sesjonene være nyttige for alle farmasøyter.

scrolltop