Det giftige kors
 

DET GIFTIGE KORS

 
                                                          Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Det giftige kors ble innstiftet av Farmasøytenes Idrettsforening i 1924 og ble overdratt til Norsk Farmaceutisk Selskap i 1939.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

  • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
  • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
  • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
  • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

​HER FINNER DU STATUTTENEOrdren er tildelt:                        

Kjersti Bakken
Kirsten K. Viktil
Frank Jørgensen
Merete Klausen
Ingrid Grønlie
Inger Lise Eriksen
Ingebjørg Buajordet
Jo Klaveness
Nina Refsum
Gunvor Solheim
Marit Andrew
Leif-Victor Oppedal
Anne Marie Horn
Vibeke Lem Nordahl
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2007
Ragna Kure 2007
Erik Andrew 2006
Kjell-Erik Andersen 2005
Anne Marie Vennerød 2004
Holger Moe Tørisen 2004

Anne Marie Barstad

2003

Rolf Klevstrand 2003

Berit Smestad Paulsen

2002

Aslaug Gombos

2002

Kåre Øydvin

2001

Angelika Kruse-Jensen

2001

Bjørn Johannesen

2000

Kari Hamre

2000

Tor Hans Anders Waaler

1999

Yngve Torud

1999

Steinar Holand

1999

Grethe Eide

1999

Kamilla Dahlstrøm

1999

Oddbjørn Solli

1998

Per Flatberg

1998

Rolf Bjerke Paulssen

1997

Jens Christian Wold

1996

Elsa Wickstrøm

1996

Unni Mørk

1995

Oddvar Kjensli

1994

Bjørn Jøldal

1993

Mathis Gundersveen

1992

Doris Fystro

1992

Borghild Hagness

1991

Harald Thaulow

1974

Sigurd Reizer

1974

Carl van der Hagen

1974

Tancred Edwin

1974

Hans Bang

1974

Fridtjof Reimers

1972

Toralf Stokke

1972

Marit Lande

1972

Finn Otto Gundersen

1972

Elias Reite

1972

Alf Trøstheim

1972

Magne Moe

1970

Carsten Hopstock

1970

Elisabeth Svendsrud

1970

Olav Bjørnson

1970

Inge Johannessen

1970

Trygve Lister

1970

Knut Spæren

1970

Einar Lande

1964

Per Finholt

1964

Arne Brantsæter

1964

Harald Barfod

1964

Ragnar Mørk

1959

Arne Bull

1959

Frithjof de Lemos

1959

Leif A. Brendel

1959

Nicolai Aagaard Sverre

1955

Arnold Nordahl

1955

Per Laland

1955

Hans Thorsen

1955

Wilhelm Wilhelmsen

1955

Carl Stousland

1955

Johan Totland

1955

Frantz Fhilip Hopstock

1955

Hagbarth Enger

1955

Carl Faurholt

1955

Ellen Gleditsch

1955

Andreas Pedersen

1949

Olaf Weider

1949

Kirsten Brinchmann

1949

Christian van der Lagen

1949

Carl Oscar Blikstad

1949

Tollef Bredal

1949

Petter Jakob Tronslien

1945

Bjarne Samdahl

1945

Axel Jermstad

1945

Lauritz Schmidt

1939

Arne Ørvig

1939

Eivind Christiansen

1939

Erling Bredal

1939

Sverre Blix

1934

Fredrik Steen

1934

Wilhelm Siira

1934

Petter Kaggestad

1934

Axel Hegland

1934

Bjørn Theodor Enge

1924

Hans Marius Moa

1924

Trygve Feilberg

1924

Eivind Døhlen

1924

Petter Bernhard Christophersen

1924

 
 
Auditoriet Egget i Studentsenteret, Parkveien 1
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera